Cách dùng “should/ shouldn’t” (nên/ không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Cách sử dụng Should và Shouldn’t

VnDoc.com xin gửi đến các em Cách dùng “should/ shouldn’t” (nên/ không nên) Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với mong muốn giúp các em nắm rõ kiến thức ngữ pháp của Unit 6. Qua đó kết quả học được nâng cao hơn. Sau đây mời các em vào tham khảo.

a) Cách thành lập

Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + should + động từ (V)

Ex: You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ.

Câu phủ định:

Chủ ngữ (S) + shouldn’t + động từ (V)

Ex: You shouldn’t eat too many candies.

Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.

Câu nghi vấn:

Should + chủ ngữ (S) + động từ (V)...?

Ex: Should he go to the dentist?

Cậu ấy có nến đi khám ở nha sĩ không?

b) Cách dùng

— Should/ shouldn’t được dùng để khuyên ai nên hay không nên làm gì.

A: I’ve got a sore throat. (Tôi bị đau họng).

B: You should go to see the doctor. (Bạn nên đi khám bác sĩ).

A: I’ve got a backache. (Tôi bị đau lưng).

B: You shouldn’t carry heavy things. (Bạn không nên mang đồ nặng).

— Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn.

Ex: How should I know? (Làm sao tôi biết được kia chứ?)

Why should he thinks that? (Sao cậu ta lại nghĩ như vậy chứ?)

— Dùng với các đại từ nghi vấn như what I where I who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”.

Ex: I was thinking of going to see John when who should appear but John himself.

(Tôi đang tính đến thăm John thì người xuất hiện lại chính là anh ấy).

What should I find but an enormous spider.

(Cái mà tôi nhìn thấy lại chính là một con nhện khổng lồ).

Đánh giá bài viết
1 1.705

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm