Cách dùng Will và Be Going To

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Phân bit cách dùng Will và Be going to
1. Will:
Dùng Will khi quyết định làm điều gì đó ngay vào lúc nói hoc đng ý hay t chi làm vic gì.
Oh, I've left the door open. I will go and shut it.
Ồ, mình đã để ca m. Tôi s đi và đóng cửa li.
I'm too tired to walk home. I think I will get a taxi.
Tôi rt mt không th đi bộ v nhà được. Tôi nghĩ tôi s bt mt chiếc taxi.
I've asked John to help me but he won't.
Tôi đã nh John giúp tôi nhưng anh ta không th.
Dùng Will để ha hn làm điều gì đó.
Thank you for lending me the money. I will pay you back on Friday.
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tin. Tôi s tr cho bn vào thu.
Dùng Will để d đoán về tương lai.
I think United will win the game.
(Tôi nghĩ độ Mĩ s thng trận đấu)
One day people will travel to Mars.
(Một ngày nào đó con người s lên Sao Ha)
2. Be going to:
Dùng Be going to cho mt d đoán về tương lai nhưng chỉ khi mt du hiu hin ti cho
thấy điều s xảy ra trong tương lai, nhất là ơng lai gần. Người nói cm thy chc chắn điều s
xy ra.
Look at those black clouds. It's going to rain.
Trông những đám mây đen này kìa. Tri chc s mưa.
This bag isn't very strong. It's going to break.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Cái túi này không chc lm, nó s rách mt.
Dùng Be going to để nói v mt vic chúng ta quyết định m hay d định m trong ơng
lai.
We are going to have a meal.
Chúng tôi sp dùng ba.
Tom is going to sell his car.
Tom d định bán xe hơi của anh y.
There's a film on television tonight. Are you going to watch it?
Có mt b phim trên ti vi ti nay. Bn s xem ch?
Chú ý:
1. Will không din t mt d định
It's her birthday. She's going to have a meal with her friends.(Đúng)
She'll have a meal. (Sai)
Nhưng chúng ta thường dùng Be going to cho mt d định Will cho các chi tiết li nhn
xét
We're going to have a meal. There'll be about ten of us. ~ Oh, that'll be nice.
2. Thì hin ti tiếp diễn cũng được dùng giống như Be going to
We're going to drive/We're driving down to the South of France. ~ That'll be a long journey. ~
Yes, it'll take two days. We'll arrive on Sunday.
3. Chúng ta th dùng c Will Be going to đ d đoán vic xảy ra trong tương lai
nhưng Be going to thân mật hơn và thông dụng hơn trong văn nói thưng ngày.
I think United will win the game.
Hoc
I think United are going to win the game.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Phân biệt Will và Be Going To

Will và Be going to đềun mang nghĩa "sẽ" trong tương lai nhưng cách dùng của chúng lại hoàn toàn không thể đổi chỗ cho nhau. VnDoc.com xin gửi đến các bạn Cách dùng Will và Be Going To sẽ giúp các bạn phân biệt rõ hơn. Mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Đánh giá bài viết
3 1.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm