Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

1 98

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

VnDoc.com hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế và Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

Cách kê khai thuế theo phương pháp khoán

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

I. Cách Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng. (trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ)
 • Doanh nghiệp mới thành lập. Những Doanh nghiệp là dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.

Chú ý: Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Có thể gửi Thông báo đăng ký phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, chậm nhất là ngày 20/12 năm liền kề.

2. Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % X Doanh thu

Trong đó:

a. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

b. Doanh thu để tính thuế GTGT trên doanh thu quy định như sau:

 • Là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 • Nếu Doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Ví dụ: Công ty A là Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

Thì không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

Nhưng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

3. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.

II. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

1. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

2. Cách tính thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng X 10%

Trong đó:

a. 10% là thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào.

 • Giá thanh toán bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán hàng, (bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phí khác mà bên bán được hưởng).
 • Giá thanh toán mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT.

3. Hồ sơ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 03/GTGT.

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu có phát sinh nhé).

Đánh giá bài viết
1 98
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm