Cách nhận biết các chất Hóa học

T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT C CHẤT A HỌC
I. Nguyên tắc yêu cầu khi giải bài tập nhận biết
Muốn nhận biết hay phân biệt Muốn nhận biết hay phân biệt các chất ta phải dựa vào
phản ứng đặc trưng các hiện tượng: như chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi
màu dung dịch, giải phóng chất mùi hoặc hiện tượng sủi bọt khí. Hoặc thể sử
dụng một số tính chất vật (nếu như bài cho phép) như nung nhiệt độ khác nhau, hoà
tan các chất vào ớc
Phản ứng hóa học được chọn để nhận biết phản ng đặc trưng, đơn giản dấu hiệu
nhận biết rệt.
II. Phương pháp làm bài.
1) Trích thuốc thử chất vào nhận biết vào c ống nghiệm (đánh số)
2) Chọn thuốc thử thích hợp (tùy theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tùy chọn, hạn chế hay
không được dùng thuốc thử nào khác)
3) Cho o các ống nghiệm ghi nhận các hiện tượng rút ra kết luận đã nhận biết, phân
biệt được hóa chất o.
4) Viết PTHH minh họa
III. Các dạng bài tập thường gặp.
Nhận biết c hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt.
Nhận biết c chất trong cùng một hỗn hợp.
Xác định sự mặt của các chất (hoặc các ion) trong cùng một dung dịch.
Tuỳ theo yêu cầu của bài tập trong mỗi dạng thể gặp 1 trong các trường hợp sau:
+ Nhận biết với thuốc thử tự do (tuỳ chọn)
+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)
T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
+ Nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài.
+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)
+ Nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài.
1. Nhận biết các chất trong dung dịch
Hóa chất
Thuốc
thử
Hiện tượng
Phương trình phản ứng minh họa
-Axit
-Bazơ
kiềm
quỳ tím
- quỳ tím hóa đỏ
- quỳ tím hóa xanh
Gốc
Nitrat
(-NO
3
)
Cu
tạo khí không màu, ngoài
không khí a nâu
8HNO
3
+ 3Cu →3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO
+ 4H
2
O
(không u)
2NO + O
2
2NO
2
(màu nâu)
Gốc
sunfat
(-SO
4
)
BaCl
2
Tạo kết tủa trắn không tan
trong axit
H
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2HCl
Na
2
SO
4
+ BaCl
2
BaSO
4
+ 2NaCl
Gốc
sunfit
(-SO
3
)
- BaCl
2
- Axit
- Tạo kết tủa trắng không tan
trong axit
- Tạo khí không màu, mùi
hắc
Na
2
SO
3
+ BaCl
2
BaSO
3
↓+ 2NaCl
Na
2
SO
3
+ HCl BaCl
2
+ SO
2
↑+
H
2
O
Gốc
cacbonat
(-CO
3
)
Axit,
BaCl
2
,
AgNO
3
Tạo khí không màu, tạo kết
tủa trắng
CaCO
3
+2HCl CaCl
2
+ CO
2
↑+
H
2
O
Na
2
CO
3
+ BaCl
2
BaCO
3
↓+ 2NaCl
Na
2
CO
3
+ 2AgNO
3
Ag
2
CO
3
↓+
2NaNO
3
T viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Gốc
photphat
(-PO
4
)
AgNO
3
Tạo kết tủa màu vàng
Na
3
PO
4
+ 3AgNO
3
Ag
3
PO
4
+
3NaNO
3
(màu vàng)
Gốc
clorua
(-Cl)
AgNO
3
,
Pb(NO
3
)
2
Tạo kết tủa trắng
HCl + AgNO
3
AgCl + HNO
3
2NaCl + Pb(NO
3
)
2
PbCl
2
+
2NaNO
3
Muối
sunfua
(-S)
Axit,
Pb(NO
3
)
2
Tạo khí mùi trứng thối (ung).
Tạo kết tủa đen.
Na
2
S + 2HCl
2NaCl + H
2
S
Na
2
S + Pb(NO
3
)
2
PbS↓+ 2NaNO
3
Muối sắt
(II)
Tạo kết tủa trắng xanh, sau
hóa nâu ngoài không khí
FeCl
2
+ 2NaOH Fe(OH)
2
↓+
2NaCl
4Fe(OH)
2
+O
2
+ 2H
2
O 4Fe(OH)
3
Muối sắt
(III)
Tạo kết tủa màu nâu đỏ
FeCl
3
+ 3NaOH Fe(OH)
3
↓+
3NaCl
Muối
magie
Tạo kết tủa trắng
MgCl
2
+ 2NaOH Mg(OH)
2
↓+
2NaCl
Muối
Đồng
Tạo kết tủa xanh lam
Cu(NO
3
)
2
+2NaOH Cu(OH)
2
↓+
2NaNO
3
Muối
Nhôm
Tạo kết tủa trắng, tan trong
NaOH
AlCl
3
+ 3NaOH Al(OH)
3
↓+
3NaCl
Al(OH)
3
+ NaOH (bh) NaAlO
2
+
2H
2
O
II. Nhận biết các khí
Khí SO
2
Ca(OH)
2
,
Dd nước
brom
Làm đục ớc vôi trong.
Mất màu vàng nâu của dung
dịch brom
SO
2
+ Ca(OH)
2
CaSO
3
↓+ H
2
O
SO
2
+ 2H
2
O + Br
2
H
2
SO
4
+ 2HBr
Khí CO
2
Ca(OH)
2
Làm đục ớc vôi trong.
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
↓+ H
2
O

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất 

Cách nhận biết các chất Hóa học được VnDoc biên soạn, gửi tới các ban nội dung khái quát cách nhận biết các chất hóa học từ năm học lớp 9 đến lớp 12 môn Hóa học, cũng là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia ôn tập củng cố dạng bài tập nhận biết bằng phương pháp hóa học.

NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT CÁC CHẤT HÓA HỌC

I. Nguyên tắc và yêu cầu khi giải bài tập nhận biết

Muốn nhận biết hay phân biệt Muốn nhận biết hay phân biệt các chất ta phải dựa vào phản ứng đặc trưng và có các hiện tượng: như có chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu dung dịch, giải phóng chất có mùi hoặc có hiện tượng sủi bọt khí. Hoặc có thể sử dụng một số tính chất vật lí (nếu như bài cho phép) như nung ở nhiệt độ khác nhau, hoà tan các chất vào nước

Phản ứng hóa học được chọn để nhận biết là phản ứng đặc trưng, đơn giản và có dấu hiệu nhận biết rõ rệt.

II. Phương pháp làm bài.

1) Trích thuốc thử và chất vào nhận biết vào các ống nghiệm (đánh số)

2) Chọn thuốc thử thích hợp (tùy theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tùy chọn, hạn chế hay không được dùng thuốc thử nào khác)

3) Cho vào các ống nghiệm ghi nhận các hiện tượng và rút ra kết luận đã nhận biết, phân biệt được hóa chất nào.

4) Viết PTHH minh họa

III. Các dạng bài tập thường gặp.

Nhận biết các hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt.

Nhận biết các chất trong cùng một hỗn hợp.

Xác định sự có mặt của các chất (hoặc các ion) trong cùng một dung dịch.

Tuỳ theo yêu cầu của bài tập mà trong mỗi dạng có thể gặp 1 trong các trường hợp sau:

+ Nhận biết với thuốc thử tự do (tuỳ chọn)

+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)

+ Nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài.

+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)

+ Nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài.

Bảng nhận biết các chất hóa học vô cơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cách nhận biết hóa học

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau

Cách nhận biết các chất hóa học hữu cơ

Tài liệu vẫn còn xin vui lòng ấn link bên dưới xem thêm thêm tài liệu 

Cách nhận biết các chất Hóa học được VnDoc biên soạn là tài liệu hữu ích dành tặng các bạn học sinh đang theo học môn Hóa học. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất là nội dung chính đưa ra, bài viết được chia thành các mục rõ ràng. Tóm tắt phương pháp, lý thuyết chia thành 2 dạng: cách nhận biết các chất hóa học vô cơ, cách nhận biết các chất hóa học hữu cơ, hy vọng tài liệu có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt các biệt đang ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Cách nhận biết các chất Hóa học tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu, Chuyên đề Hóa học 10, Chuyên đề Hóa học 11, Chuyên đề Hóa học 12. Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm