Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn

Cách nhận diện phép liên kết trong đề đọc hiểu Ngữ văn

Trong đề đọc hiểu Ngữ văn có câu hỏi: Văn bản trên sử dụng phép liên kết nào? Nhiều bạn học sinh chưa phân biệt được các phép liên kết trong văn bản. Các em có thể tham khảo bảng sau:

6 phong cách ngôn ngữ văn bản và cách phân biệt

Tuyển tập 20 đề thi đọc hiểu luyện thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Các phép liên kết

Đặc điểm nhận diện

Phép lặp từ ngữ

Lặp lại ở câu đứng sau những từ ngữ đã có ở câu trước

Phép liên tưởng (đồng nghĩa / trái nghĩa)

Sử dụng ở câu đứng sau những từ ngữ đồng nghĩa/ trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước

Phép thế

Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước

Phép nối

Sử dụng ở câu sau các từ ngữ biểu thị quan hệ (nối kết) với câu trước

Ví dụ:

“Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.

Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa”.

(Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)

Các phép liên kết được sử dụng là:

  • Phép lặp: “Trường học của chúng ta”
  • Phép thế: “Muốn được như thế”… thay thế cho toàn bộ nội dung của đoạn trước đó.
Đánh giá bài viết
1 3.085

Video đang được xem nhiều

Thi THPT Quốc Gia Xem thêm