Cách phát âm ED, S, ES: Hướng dẫn toàn diện 2019

1 205

Một phần quan trọng của việc học tiếng Anh giao tiếp cũng như ngữ pháp tiếng Anh cơ bản chính là học phát âm tiếng Anh đuôi ed, s và es. Bạn bối rối khi gặp những từ có tận cùng là "ed", "s", "es" nhưng không biết cách phát âm của chúng? Trong bài viết này VnDoc.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách phiên âm của những âm đuôi này một cách chi tiết nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn cách phiên âm tiếng Anh  

Hướng dẫn cách phát âm -ed, -s và -es trong tiếng Anh

Trước khi học cách phát âm ed thì bạn cần phải biết thế nào là âm hữu thanh và âm vô thanh.

Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn thấy chữ cái hoặc ký hiệu giữa hai dấu gạch chéo (/ /), nghĩa là nó đề cập đến cách phát âm hoặc âm điệu của chữ cái đó.

Âm hữu thanh: Nghĩa là những âm mà trong khi nói, chúng ta sẽ sử dụng dây thanh quản và chúng sẽ tạo ra âm trong cổ. Bạn có thể đặt tay lên cổ họng và phát âm chữ L. Bạn sẽ nhận thấy cổ hơi rung rung. Đó chính là âm hữu thanh.

Âm vô thanh: Nghĩa là những âm mà cổ họng bạn không rung khi bạn nói. Bạn đặt tay lên cổ họng và phát âm chữ P. Bạn sẽ nhận thấy âm này bật ra bằng hơi từ miệng mà không phải từ cổ họng.

I. Cách phát âm ED trong tiếng Anh

Có 3 cách phát âm ed chính

1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

E.g:

Hoped /hoʊpt/: Hy vọng

Coughed /kɔːft/: Ho

Fixed /fɪkst/: Sửa chữa

Washed /wɔːʃt/: Giặt

Catched /kætʃt/: Bắt, nắm bắt

Asked /æskt/: Hỏi

2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

E.g:

Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn

Added /æd/: thêm vào

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

E.g:

Cried /kraɪd/: Khóc

Smiled /smaɪld/: Cười

Played /pleɪd/: Chơi

Chú ý: Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận “ed” sau âm gì:

Aged

Blessed

Crooked

Dogged

Learned

Naked

Ragged

Wicked

Wretched

E.g:

An aged man /ɪd/

A blessed nuisance /ɪd/

A dogged persistence /ɪd/

A learned professor – the professor, who was truly learned /ɪd/

A wretched beggar – the beggar was wretched /ɪd/

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường:

He aged quickly /d/

He blessed me /t/

They dogged him /d/

He has learned well /d/

II. Cách phát âm S và ES trong tiếng Anh

1. Âm s và es được phát âm là /ɪz/ (hoặc âm /əz/)

Ví dụ cụ thể với những trường hợp được phát âm là /ɪz/:

C: races (sounds like “race-iz”)

S: pauses, nurses, buses, rises

X: fixes, boxes, hoaxes

Z: amazes, freezes, prizes, quizzes

SS: kisses, misses, passes, bosses

CH: churches, sandwiches, witches, teaches

SH: dishes, wishes, pushes, crashes

GE: garages, changes, ages, judges

2. Phát âm là /s/

Nếu các phụ âm cuối cùng là các phụ âm vô thanh, thì “s” sẽ được phát âm là /s/. Hãy cẩn thận đừng để tạo ra thêm âm phụ nào.

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /s/:

P: cups, stops, sleeps

T: hats, students, hits, writes

K: cooks, books, drinks, walks

F: cliffs, sniffs, beliefs, laughs, graphs, apostrophes (phụ âm “-gh” và “-ph” ở đây được phát âm như F)

TH: myths, tablecloths, months (âm vô thanh “th”)

3. Phát âm là âm /z/

Nếu chữ cái cuối cùng của từ kết thúc bằng một phụ âm (hoặc âm hữu thanh), thì chữ S được phát âm giống như chữ Z, là /z/ (mà không tạo ra âm nào khác).

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /z/:

B: crabs, rubs

D: cards, words, rides, ends

G: rugs, bags, begs

L: deals calls, falls, hills

M: plums, dreams

N: fans, drains, runs, pens

NG: kings, belongs, sings

R: wears, cures

V: gloves, wives, shelves, drives

Y: plays, boys, says

THE: clothes, bathes, breathes

Nguyên âm: sees, fleas

Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn đọc nắm chắc cách phát âm đuôi s, es và ed trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 205

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh giao tiếp Xem thêm