Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Trong bảng dữ liệu Excel, bạn chỉ muốn lấy giá trị tháng trong cột ngày tháng năm để phục vụ cho công việc tính toán của mình nhưng lại không biết cách thực hiện. Excel hỗ trợ cho bạn hàm tách tháng đó là hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng.

Excel - Hàm POWER, hàm tính lũy thừa

Tổng hợp hàm excel

Hướng dẫn cách chèn file Excel vào Word

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như các sử dụng hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM MONTH TRONG EXCEL

Cú Pháp: MONTH( Serial_number)

Trong Đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn muốn tìm.

Chức Năng: Tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Ví dụ:

Ta có bảng tính như hình bên dưới và ta muốn lấy giá trị Tháng từ cột Ngày:

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Các bạn thực hiện như sau:

+ Tại ô B3 bạn nhập như sau =MONTH(A3) và nhấn Enter. Kết quả ô B3=5.

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

+ Bạn nhấp chuột và kéo kết quả cho các ô còn lại.

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH trong Excel, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tách giá trị tháng trong bảng tính. Ngoài ra bạn có thể tham khảo hàm DAY trong Excel để tách giá trị ngày.

Việc đếm số ngày tháng trong Excel nếu bạn gặp khó khăn, hãy sử dụng hàm DATEIF - Hàm đếm số ngày, tháng, năm trong Excel.

Đánh giá bài viết
1 1.494
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm