Cách sử dụng There is và There are trong tiếng Anh

5 3.394

Cách dùng There is và There are 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Cách sử dụng There is và There are trong tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em hiểu chắc phần kiến thức về There is và There are để có kết quả cao trong học tập cũng như các kì thi nhé. Sau đây mời các em vào tham khảo.

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: There is/ There are

Bài tập ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5

Bài tập hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6

Cách dùng there is và there are
- There is=there's và There are=there're dùng để giới thiệu rằng có cái gì, ai đó hoặc ở đâu trong HIỆN TẠI

There is

- Khẳng định: There is + danh từ không đếm được (uncoutable nouns) hoặc danh từ số ít (plural nouns)+ trạng ngữ (nếu có)

- Phủ định: There is not (there isn't) + any + danh từ không đếm được (uncountable nouns) hoặc danh từ số ít (singular nouns) + trạng ngữ (nếu có)

Ex: There is a ruler on the desk.

(Có một cái thước ở trên bàn.)

There is no water in the bottle.

(Không có nước trong chai.)

There isn't any salt in your beef-stake.

(Không có một chút muối nào trong món bít tết của bạn.)

Lưu ý

- Trước danh từ số ít cần dùng A, AN, THE

- Trước danh từ không đếm được không dùng a/ an nhưng có thể thêm NO (không), A LITTLE (một ít), LITTLE (ít), MUCH (nhiều), A LOT OF (nhiều)

There are + danh từ số nhiều (singular nouns) + trạng ngữ (nếu có)

Ex:

- There are four people in my family.

(Nhà tôi có bốn người.)

- There are a lot of homeless in Nguyen Hue street.

(Có rất nhiều người vô gia cư trên đường Nguyễn Huệ.)

Cách dùng there is và there are trong tiếng Anh

There are not (there aren't) + danh từ số nhiều (plural nouns) + trạng từ (nếu có)

There aren't many animals in the zoo.

(Không có nhiều động vật trong sở thú.)

- Thể nghi vấn:

- Is there any + Danh từ không đếm được (uncountable nouns) hoặc danh từ số ít (singular nouns) + trạng ngữ (nếu có)?

- Are there any + danh từ số nhiều (plural nouns) + trạng ngữ (nếu có)?

Ex: Are there any eggs in the kitchen?

(Trong bếp có trứng không?)

Are there any problems need solved?

(Có vấn đề nào cần giải quyết không?)

Đánh giá bài viết
5 3.394
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm