Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích

3 89

Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích

Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích, cách giải các bài toán về chu vi hình tròn được VnDoc tổng hợp hướng dẫn giải chi tiết sau đây.

Chu vi hình tròn là đường giới hạn của hình tròn, kí hiệu là C còn diện tích hình tròn là toàn bộ những gì có thể tri giác được hình, kí hiệu là A hoặc S; đơn vị của diện tích là mét vuông (kí hiệu: m2). Chúng ta đã gặp rất nhiều bài toán liên quan đến chu vi và diện tích hình tròn nhưng đối với bài toán tính chu vi hình tròn khi biết diện tích, chúng ta sẽ phải vận dụng các kiến thức gì để giải quyết bài toán nhanh và đúng nhất.

Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích

Để làm được bài toán tìm chu vi hình tròn khi biết diện tích, có hai cách đơn giản nhất mà các em thường hay sử dụng đó là:

Cách 1: Tìm bán kính đường tròn

- Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn để tìm ra bán kính

- Từ bán kính tìm ra chu vi hình tròn bằng công thức: C = r x 2π

Cách 2: Tìm đường kính hình tròn

- Sử dụng công thức tính diện tích hình tròn để tìm đường kính hình tròn

- Từ đường kính hình tròn, sử dụng công thức: C = d.π để tìm ra chu vi.

=> Như vậy, muốn làm được bài tập này, các em chỉ cần học thuộc các công thức tính chu vi và diện tích hình tròn là có thể giải được một cách dễ dàng.

Bài tập vận dụng: Cho biết diện tích hình tròn bằng 28,26 (cm2), tính chu vi hình tròn.

Cách 1:

Áp dụng công thức A = π .r2

Bán kính hình tròn là: 28,26 = 3,14 x r2

=> r2 = 28,26 : 3,14

=> r2 = 9

=> r = 3 (cm)

Áp dụng công thức: C = r x 2π => Chu vi hình tròn là: 3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Đáp số: 18,84 (cm)

Cách 2:

Áp dụng công thức: A = (d2 x π) / 4

Đường kính hình tròn là: 28, 26 = (d2 x 3,14)/ 4

=> d2 x 3,14 = 28,26 x 4

=> d2 x 3,14 = 113,04

=> d2 = 113,04 : 3,14

=> d2 = 36

=> d = 6 (cm)

Áp dụng công thức: C = d.π =>Chu vi hình tròn là: 6 x 3,14 = 18,84 (cm)

Đáp số: 18,84 (cm)

Kiến Thức Mở Rộng Thêm: Phân Biệt Đường Tròn Và Hình Tròn

- Hình tròn là vùng nằm bên trong đường tròn. Tâm và bán kính của hình tròn chính là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

- Đường tròn là đường bao quanh hình tròn, nó là tập hợp của tất cả các điểm trên một mặt phẳng, cách đều một điểm cho trước (tâm) bằng một khoảng cách (bán kính).

Mời tải miễn phí: Các bài tập về tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn hay Cách tính diện tích hình tròn biết chu vi để luyện tập thêm về cách tính chu vi hình tròn, cách tính diện tích hình tròn và để học tốt môn Toán lớp 5. Chúc các bạn vui vẻ.

Đánh giá bài viết
3 89
Hỏi đáp môn Toán Xem thêm