Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

50 50.630
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cách tính delta delta phẩy phương trình bậc 2
Phương trình bậc 2 gì? Cách tính delta delta phẩy phương trình bậc 2?
dụ bài tập áp dụng tính delta delta phẩy phươn trình bậc 2? Hệ thức
Viet?
Phương trình bậc 2 gì? Công thức nghiệm?
Phương trình bậc 2 phương trình có dạng:
Trong đó: a 0 , a , b hệ số, c hằng số
Công thức nghiệm:
Ta xét phương trình
Với biệt thức delta
Sẽ 3 trường hợp:
Trong trường hợp nếu b = 2b’ thì các bạn thể nh delta phẩy, công thức n
sau:
Tương như delta thì delta phẩy chúng ta cũng 3 trường hợp, bao gồm:
Công thức này được gọi công thức nghiệm thu gọn
Hệ thức Viet?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nếu ta x
1
, x
2
nghiệm của phương trình
thì
Cách tính delta delta phẩy phương trình bậc 2? i tập áp dụng.
Sau đây là một vài bài tập để các bạn dựa vào công thức phía trên tính delta
delta phẩy trong phương trình bậc 2:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Công thức tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu về Công thức tính delta và delta phẩy được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Tài liệu bao gồm nội dung Phương trình bậc 2 là gì? Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2 như thế nào để các bạn tham khảo. Ngoài cách tính, VnDoc còn có bài tập luyện tập để các bạn nắm vững cách tính delta cũng như delta phẩy. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
50 50.630
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm