Cách tính lương hưu của giáo viên mầm non mới nhất

1 3.921

Cách tính lương hưu của giáo viên mầm non

Mức lương hưu hằng tháng của giáo viên mầm non sẽ được hưởng như thế nào? VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn hướng dẫn cách tính mới nhất cùng công thức tính lương hưu cho giáo viên mầm non chính xác nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hỏi: Tôi sinh ngày 13-2-1959, bắt đầu công tác vào ngày 1-10-1979 và nghỉ hưu ngày 13-2-2014. Hệ số lương là 4.06, vượt khung 18% và thâm niên là 34 năm. vậy lương hưu của tôi sẽ tính như thế nào?

Cách tính lương hưu của giáo viên mầm non

Bạn hãy tự tính theo nguyên tắc tính như sau:

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Cụ thể, mời các bạn tham khảo Cách tính lương hưu mới nhất cho viên chức là giáo viên

Hướng dẫn tính lương hưu giáo viên mầm non

Ngày 01/3/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 625/BHXH-CSXH hướng dẫn tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.

Nội dung hướng dẫn như sau:

Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non sẽ được thực hiện theo các văn bản sau:

+ Công văn 333/LĐTBXH-BHXH ngày 07/02/2017;

+ Công văn 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015.

Việc truy lĩnh chênh lệch lương hưu, trợ cấp những tháng chưa nhận khi được tính bổ sung thời gian công tác trước 01/01/1995 thực hiện theo quy định của chính sách từng thời kỳ (không bao gồm tiền lãi).

- Việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở, có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước 01/01/1995 nhưng trong hồ sơ hưu trí không thể hiện sẽ thực hiện theo:

+ Công văn 404/LĐTBXH-BHXH ngày 10/02/2017;

+ Công văn 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016;

+ Công văn 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015.

Ngoài ra, Công văn 625/BHXH-CSXH bỏ nội dung “người lao động đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH trước ngày BLĐTBXH hướng dẫn nội dung nêu trên (ngày 12/01/2015) thì không xem xét giải quyết lại tại Công văn 2102/BHXH-CSXH từ ngày 10/6/2015.

Đánh giá bài viết
1 3.921
Văn bản giáo dục Xem thêm