Cách tính lương, phụ cấp cán bộ công chức viên chức từ 1/7/2020

Cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí cho CBCCVC từ 01/7

Mới đây Bộ nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức viên chức và các đối tượng hưởng lương ngân sách. Theo đó cách tính lương, phụ cấp cán bộ công chức viên chức từ 1/7/2020 sẽ được áp dụng như nội dung sau đây.

Trước đó, theo tinh thần của Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã nêu rõ:

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn các tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố:

Từ ngày 01/7/2020, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

- Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu:

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của BQP và BCA thực hiện theo hướng dẫn của BQP và BCA.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của BQP và BCA), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định cho CBCCVC như trên.

Đánh giá bài viết
1 182
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm