Cách tính tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần mới nhất năm 2020

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận BHXH một lần theo quy định.

Vì nhiều lý do mà người lao động có mong muốn được nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, tuy nhiên việc nhận BHXH một lần sẽ phần nào làm giảm đi lợi ích của người lao động. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính chi tiết cho người lao động năm 2020. Căn cứ vào cách tính người lao động cân nhắc thời điểm yêu cầu hưởng BHXH để lợi ích nhận được là tối đa nhất

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) và người tham gia (NTG) cách tính hưởng chế độ BHXH 1 lần áp dụng cho các đối tượng hưởng năm 2020.

1. Điều kiện hưởng BHXH 1 lần.

Không phải người lao động nào cũng có thể hưởng BHXH 1 lần, việc hưởng BHXH 1 lần cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014) có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, NTG đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần trong các trường hợp sau:

- Người tham gia chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và sau 01 năm ngừng tham gia BHXH có nhu cầu hưởng BHXH 1 lần

- Người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu; chưa đủ 20 năm tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH và chưa đủ 15 năm tham gia BHXH đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại xã, phường, thị trần theo Khoản 3 Điều 54 Luật BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y Tế.

- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần.

Căn cứ vào Điểm 1.2.3, Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành ngày 31/01/2019 quy định về hồ sơ hưởng BHXH 1 lần như sau:

“1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109, Luật BHXH; Điều 4, Khoản 4, Điều 13, Khoản 2, Điều 25, Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điểm đ, Khoản 9, Điều 22, Thông tư số 181/2016/TT-BQP; Khoản 1, 2 Điều 15 và Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

- Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

- Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

- Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

a5) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

a6) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).”

b) Đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu tại nội dung a2, a4, a5 thuộc a tiết này.

c) Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư hưởng trợ cấp một lần: Hồ sơ như nêu tại nội dung a2, a3 thuộc a tiết này.

d) Đối với người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam hưởng trợ cấp một lần: Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.”

Như vậy hồ sơ hưởng nhận BHXH 1 lần sẽ gồm có sổ BHXH, đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB. Nếu là người nước ngoài không cần có sổ BHXH nhưng cần có thêm các giấy tờ tùy thân. Nếu là người bị bệnh phải có thêm giấy tờ chứng thực, giám định y khoa theo quy định.

3. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Bước 1: Nộp hồ sơ nhận BHXH 1 lần

Người lao động trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện/tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp theo phương thức sử dụng giao dịch điện tử.

Nếu nộp theo phương thức giao dịch điện tử thì đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN. Trường hợp chưa chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Chờ cơ quan BHXH huyện/tỉnh tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Cơ quan BHXH sau khi nhận được hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đảm bảo đủ thành phần hồ sơ, tính toàn vẹn của hồ sơ; lập phiếu tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì trả cho người nộp kèm theo phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 1.3, Điều 6, Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Căn cứ vào Điểm 1.1.2, Khoản 1, Điều 7, Quyết định số 166/QĐ-BHXH thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Người lao động trực tiếp nhận kết quả giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 1.5, Điều 6, Quyết định số 166/QĐ-BHXH người nộp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ.

Hồ sơ được giải quyết bao gồm:

- Quyết định hưởng, điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng

- Bản quá trình đóng BHXH (nếu có)

Trong trường hợp giao dịch điện tử thì trả hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH, qua địa chỉ email mà người nộp đã đăng ký khi lập.

Giám đốc BHXH tỉnh/huyện quy định việc trả hồ sơ cho người lao động thông qua bưu điện.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ BHXH một lần

Cơ quan BHXH giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

5. Cách tính hưởng BHXH 1 lần.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết cho người lao động năm 2020 căn cứ vào bảng hệ số trượt giá quy định và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ vào Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cách tính bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo các quy định tại:

Điều 60, của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội

Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP .

Tại Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp BHXH 1 lần được chi trả dựa trên 2 yếu tố là thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl).

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 2

Trong đó:

Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý:

 • Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

 • Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 1 năm.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Năm 2020, căn cứ vào Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH 1 lần được dùng làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 3

Trong đó chỉ số:

Mức đóng BHXH * Mức điều chỉnh hàng năm = Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm.

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm đối với từng đối tượng cụ thể được tính như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần chi tiết 4

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1, và Bảng 2 dưới đây.

6. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Căn cứ Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018

Quy định Mức điều chỉnh tiền lương và Thu nhập tháng đã đóng BHXH

Bảng 1: Dành cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,72

4,01

3,79

3,67

3,41

3,26

3,32

3,33

3,20

3,10

2,88

2,66

2,47

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

2,28

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Bảng 1: Hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH 1 lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Bảng 2: Dành cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Bảng 2: Hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Như vậy cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động năm 2020 căn cứ trên bảng hệ số trượt giá nhanh và dễ dàng hơn. Tại thời điểm muốn nhận BHXH 1 lần nếu có tháng lẻ người lao động nên cố gắng đóng từ 7 tháng trở lên để được tính tròn là 1 năm đóng BHXH.

7. Ví dụ tham khảo hướng dẫn tính BHXH một lần

Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu".

Và tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội".

Sau 12 tháng ngừng đóng Bảo hiểm xã hội bạn mới có thể nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần. Mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = 1,5 tháng lương bình quân đóng Bảo hiểm xã hội cho mỗi năm.

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội quy định: Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ 6 tháng đến 12 tháng tính tròn 1 năm.

Tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội".

Ví dụ:

Công nhân A có làm cho công ty ở Hồ Chí Minh và có tham gia Bảo hiểm xã hội. A đã nghỉ việc vào tháng 7/2013, đến tháng 8/2014 A muốn lấy tiền Bảo hiểm xã hội một lần thì cho hỏi A nhận được tổng số tiền bao nhiêu? Thời gian đóng bảo hiểm của A như sau:

 • Tháng 01/2010 - 12/2010 mức lương đóng BH là: 1.200.000
 • Tháng 01/2011 - 09/2011 mức lương đóng BH là: 1.445.000
 • Tháng 10/2011 - 12/2011: 2.140.000
 • Tháng 07/2012 - 10/2012: 2.140.000
 • Tháng 11/2012 - 02/2013: nghỉ thai sản
 • Tháng 03/2013 - 07/2011: 2.515.000

Cách tính:

 • Tháng 01/2010 - 12/2010: thời gian 12 tháng - mức lương là 1.200.000: 1.200.000 x 12 = 14.400.000.
 • Tháng 01/2011 - 09/2011: 1.445.000 x 9 = 13.005.000.
 • Tháng 10/2011 - 12/2011: 2.140.000 x 3 = 6.420.000.
 • Tháng 07/2012 - 10/2012: 2.140.000 x 4= 8.560.000.
 • Tháng 03/2013 - 07/2013: 2.515.000 x 5 = 12.575.000.

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 4 + 5 = 33 tháng.

Tổng số lương là: 14.400.000 + 13.005.000 + 6.420.000 + 8.560.000 + 12.575.000 = 54.960.000.

Mức lương bình quân là: 54.960.000/33 = 1.665.455.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 3 năm 1 tháng.

Trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần: 1.665.455 x 3 x 1,5 = 7.494.545.

Như vậy, bạn sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 7.494.545 đồng.

Đánh giá bài viết
10 42.739
Bảo hiểm xã hội Xem thêm