Cách tính tiền trực tết của giáo viên

1 743

Chế độ trực lễ Tết của giáo viên

Tiền trực ngày lễ của giáo viên được quy định như thế nào, chế độ trực ngày lễ tết của giáo viên được quy định ra sao là vấn đề được nhiều thầy cô thắc mắc mỗi dịp trực Tết hay các ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5. Dưới đây là mức tiền trực ngày lễ theo đúng quy định của pháp luật, VnDoc xin được chia sẻ đến các bạn.

Quy định về tiền trực ngày Tết, ngày lễ của giáo viên

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày."

Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 về làm thêm giờ:

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Điều 115 Bộ luật này quy định:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây: Tết Dương lịch 1 ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Ngày Quốc khánh 1 ngày (ngày 2/9 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch). Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Như vậy, trong trường hợp làm thêm giờ phải có sự đồng ý của người lao động. Hơn nữa theo quy định tại Điều 97 của Luật này, khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương, bạn sẽ được trả thêm một khoản tiền bằng 300% tiền lương của ngày nghỉ đó. Như vậy, trường hợp làm việc vào những ngày trên, người lao động (giáo viên) sẽ nhận được mức lương tối thiểu bằng 400% mức lương làm việc ngày thường.

Đánh giá bài viết
1 743
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm