Cách viết đơn xin ly hôn

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì việc ly hôn là điều khó tránh khỏi, vậy đơn ly hôn phải viết sao cho đúng và thuận tình hợp lý? Bạn hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn để tìm hiểu về cách viết đơn và các thông tin cần thiết trong mẫu đơn ly hôn mới nhất trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cách viết đơn xin ly hôn tại đây.

1. Mẫu đơn xin ly hôn tham khảo

Mẫu đơn xin ly hôn

2. Bản text của Mẫu đơn xin ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................

Tôi tên:.............................................................. năm sinh:..........................................

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ...................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...............................................................................

Xin được ly hôn với:.......................................................................Năm sinh: ..............

CMND (Hộ chiếu) số:..................................................... Ngày và nơi cấp: ....................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ............................................................................................

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

* Về con chung: (A2) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (A3)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.........ngày........tháng.......năm......
       Người làm đơn 
    (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

 3.1. Phần nội dung đơn ly hôn:

 • Thông tin kết hôn (lấy thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn): thời gian, địa điểm kết hôn,...
 • Thông tin về tình hình hiện tại: hai bên đang sống chung hay ly thân? Ly thân bao lâu? Mâu thuẫn chính? Mâu thuẫn khác dẫn tới quyết định ly hôn?
 • Nỗ lực tự hòa giải (nếu có): đã cố gắng hòa giải thế nào? Trong thời gian bao lâu?
 • Kết luận: đề nghị xin ly hôn

3.2. Phần con chung, riêng:

 • Nếu đã có con chung, người viết đơn ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh...), nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
 • Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên có con riêng thì ghi rõ thông tin các con, nguyện vọng và trách nhiệm nuôi con.
 • Nếu chưa có con thì ghi rõ chưa có con.

3.3. Phần tài sản chung:

 • Những tài sản nào cần Tòa án phân chia, cần pháp luật công nhận sự phân chia thì ghi thông tin chi tiết về tài sản, đề nghị phân chia. (Nhà ở, đất đai, những tài sản đồng sở hữu,...)
 • Nếu không có tài sản chung thì ghi rõ không có tài sản chung.

3.4. Phần nợ chung:

 • Nếu hai bên có nợ chung và muốn Tòa án phân chia nghĩa vụ trả nợ thì ghi cụ thể về khoản nợ (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ...) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ.
 • Nếu không có nợ chung ghi rõ không có nợ chung.

Phần tài liệu kèm theo đơn xin ly hôn:

 • Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao, đánh số thứ tự cho từng tài liệu.
 • Giấy tờ, tài liệu bắt buộc kèm theo:
 • Giấy CMND/Hộ chiếu của cả vợ và chồng (bản sao);
 • Hộ khẩu (bản sao công chứng);
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trong trường hợp mất bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.
 • Giấy khai sinh của các con (bản sao)
 • Nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì phải xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán
 • Giấy tờ tài liệu liên quan khác: những tài liệu, giấy tờ liên quan tới thỏa thuận giữa hai bên trong đơn như tài sản chung, nợ chung,...
Đánh giá bài viết
30 92.480
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm