Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước

1 42

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước:

Tên thủ tục: Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước.

Mục đích: Cấp phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh.

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm ảnh, mỹ thuật thuộc địa phương.

Hồ sơ cần thiết:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm) (theo mẫu);

b) Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9cm x 12cm trở lên;

c) Mẫu giấy mời, catalo giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có);

d) Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Đánh giá bài viết
1 42
Thủ tục hành chính Xem thêm