Câu hỏi ôn tập hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp lần thứ XI

Câu hỏi ôn tập hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp lần thứ XI

Câu hỏi ôn tập hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp lần thứ XI là tài liệu hỏi đáp về nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kì 2017-2022. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn Đoàn viên dùng để ôn tập và làm bài dự thi, thu hoạch về nghị quyết Đại hội Đoàn.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

HỎI - ĐÁP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 

Câu 1.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra khi nào, ở đâu?

Đáp:

Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Câu 2.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

Đáp:

1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;

2- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

3- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Câu 3.

Hỏi: Có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI? cơ cấu, thành phần như thế nào?

Đáp:

Tham dự Đại hội có 999 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó:

+ Đại biểu đương nhiên là các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: 135 đồng chí (chiếm 13,6%).

+ Đại biểu được bầu tại Đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: 814 đồng chí (chiếm 81,4%).

+ Đại biểu được chỉ định: 50 đồng chí (chiếm 5%).

+ Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự Đại hội là 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi.

+ Đại biểu là nữ: 383 đại biểu (chiếm 38,3%).

+ Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 196 đại biểu (chiếm 19,6%).

+ Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên: 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đó có 1 Phó giáo sư, 28 tiến sĩ).

+ Trình độ lý luận chính trị trung, cao cấp và cử nhân: 690 đại biểu (chiếm 69%).

+ Đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đang học tập, công tác ở ngoài nước: 03 đại biểu (Cu Ba, Nga và Trung Quốc).

Câu 4.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại với chủ đề gì? tại đâu?

Đáp:

8 diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ với các chủ đề sau:

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm” tại Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dụng nông thôn mới” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Diễn đàn về “Thanh niên với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” tại Bộ Quốc phòng.

+ Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên” tại Bộ Nội vụ.

+ Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Câu 5.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ứng dụng những công nghệ nào trong công tác tổ chức Đại hội?

Đáp:

- Triển khai phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động dành cho đại biểu tham dự đại hội (App điện thoại di động).

- Áp dụng thẻ QR trong điểm danh và quản lý đại biểu.

- Sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ 3D trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.

- Kiểm phiếu bầu cử bằng máy.

Câu 6.

Hỏi: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo những trọng tâm gì đối với công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tuổi trẻ Việt Nam cần tập trung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Đáp:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Hai là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Câu 7.

Hỏi: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI gồm bao nhiêu đồng chí?

Đáp:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã bầu 151 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI lần thứ nhất đã bầu:

+ 31 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI;

+ Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI;

+ Các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI;

+ Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn khoá XI gồm 19 đồng chí, bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Câu 8.

Hỏi: Tiêu đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

Đáp:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Câu 9.

Hỏi: Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là gì? nội dung ra sao?

Đáp:

Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

+ Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

+ Bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

+ Đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đoàn viên phải là người bạn thân thiết của thanh niên, cùng xây đắp ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, phát huy thế mạnh của mỗi thanh niên, chung sức trẻ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của đất nước.

+ Sáng tạo không ngừng, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tự tin hội nhập, khẳng định trí tuệ, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Phát triển toàn diện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội để trang bị, rèn luyện kỹ năng cần thiết, hoàn thiện bản thân, thúc đẩy sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Câu 10.

Hỏi: Những kết quả cơ bản của công tác giáo dục trong nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Công tác giáo dục luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; đã tuyên dương hàng trăm nghìn điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp cơ sở, gần 25.000 điển hình tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo. Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và Hội thi “Ánh sáng soi đường” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình được tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa. Các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo thu hút gần 7,6 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia. “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ” hàng năm được tổ chức tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ, thu hút hơn 4 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai trong toàn Đoàn góp phần tiếp tục định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến được quan tâm hơn với gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn triển khai, giúp đỡ hơn 62.800 thanh thiếu niên chậm tiến.

Câu 11.

Hỏi: Phong trào “Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Đáp:

Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế được thực hiện và đạt kết quả rõ nét trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và các phong trào trong từng đối tượng thanh niên, với trên 455.000 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao. Các hoạt động hội nhập quốc tế thanh niên được tăng cường, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập, tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với trên 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nội dung của phong trào được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ. Phương thức tổ chức phong trào được đổi mới theo hướng triển khai các chương trình, chiến dịch, hoạt động trong các đối tượng thanh niên.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cấp bộ đoàn thường xuyên giáo dục đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả rõ nét, thu hút trên 5 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia. Các phong trào trong thanh niên lực lượng vũ trang được triển khai liên tục, rộng khắp và hiệu quả.

Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là các hoạt động “Sáng tạo trẻ” với hàng chục nghìn sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Các cuộc thi, giải thưởng sáng tạo trẻ tiếp tục được mở rộng, tạo môi trường, động lực cho thanh thiếu nhi thi đua sáng tạo. Hoạt động phát hiện, biểu dương, tôn vinh, hỗ trợ tài năng trẻ được quan tâm tổ chức ở các cấp.

Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội với hơn 5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động vệ sinh môi trường được triển khai đa dạng. Nhiều mô hình can thiệp tại cộng đồng trong bảo vệ môi trường được nhân rộng. Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu đạt được một số kết quả cụ thể.

Câu 12.

Hỏi: Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Đáp:

Đồng hành với thanh niên trong học tập, tập trung triển khai và nâng cao hiệu quả các hoạt động giúp học sinh, sinh viên trang bị phương pháp học tập, kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học. Các quỹ khuyến học, giải thưởng, học bổng tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng, đã cấp học bổng cho gần 780.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng giá trị trên 792 tỷ đồng. Chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ gần 500.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, các cấp bộ đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 8 triệu lượt thanh niên, học sinh, tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu thanh niên. Hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả. Xây dựng trên 14.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, 356 hợp tác xã thanh niên và gần 1.200 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được triển khai rộng khắp. Phong trào thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi ở cơ sở. Các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên ngày càng được quan tâm. Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức, có sức lan tỏa. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao được nâng cao.

Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội với nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ nòng cốt về kỹ năng xã hội; tổ chức các lớp huấn luyện, trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho thanh niên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kỹ năng thông qua các phong trào, chương trình, các hoạt động trải nghiệm thực tiễn.

Câu 13.

Hỏi: Những kết quả cơ bản của công tác xây dựng Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Về nâng cao chất lượng đoàn viên, trong nhiệm kỳ kết nạp hơn 5 triệu đoàn viên mới. Hiện nay, toàn Đoàn có hơn 6,4 triệu đoàn viên. Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” được sửa đổi phù hợp hơn với từng đối tượng, gắn rèn luyện đoàn viên với đánh giá chất lượng đoàn viên. Một số giải pháp về khuyến khích đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên được triển khai. Tỷ lệ đoàn viên trung bình, yếu giảm 4,2% so với đầu nhiệm kỳ.

Về nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở, các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh” đạt kết quả tích cực; nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn từng bước đổi mới. Tỷ lệ chi đoàn xếp loại vững mạnh tăng 3,92%, xếp loại yếu giảm 0,37%; chi đoàn cơ sở xếp loại yếu giảm 0,45% so với đầu nhiệm kỳ. Một số chủ trương mới được triển khai góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở như: thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù tại 19 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn tại địa bàn dân cư. Tỷ lệ đoàn cơ sở xếp loại xuất sắc tăng 5,1%, xếp loại yếu giảm 1,44% so với đầu nhiệm kỳ.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, các cấp bộ đoàn đã tăng cường phát huy dân chủ, quy hoạch cán bộ đúng tiêu chuẩn, khách quan. Công tác quản lý, sử dụng cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành thường xuyên, thực hiện luân chuyển từ trên xuống, từ dưới lên, luân chuyển sang các ngành và các địa phương. 11.963 cán bộ đoàn đã được luân chuyển, bố trí công tác khác, 961 cán bộ đoàn được luân chuyển trong hệ thống. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng chuẩn hóa chức danh, thí điểm đào tạo lãnh đạo trẻ. Việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn với quy định 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Câu 14.

Hỏi: Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 được mở rộng như thế nào?

Đáp:

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo… được quan tâm, chú trọng hơn.

Cùng với sự phát triển số lượng đoàn viên, hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có trên 9,9 triệu hội viên; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có gần 9.000 hội viên; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có trên 80.000 hội viên; đã thành lập câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 53%.

Câu 15.

Hỏi: Kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Nhận thức của các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát với thực tiễn công tác; hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn.

Công tác kiểm tra định kỳ được duy trì, kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất được đẩy mạnh.

Kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn. Đoàn cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đã tiến hành 561.000 lượt kiểm tra, giám sát.

Công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc.

Triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Trung ương Đoàn và Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức 224 đoàn giám sát tại 346 đơn vị.

Câu 16.

Hỏi: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Đáp:

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” với hơn 33 triệu lượt thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp.

Công tác xây dựng Đội có chuyển biến tích cực. Tổ chức kết nạp mới hơn 7,1 triệu đội viên. Chương trình “Rèn luyện đội viên” có sự đổi mới. Công tác phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại một số địa phương.

Công tác bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy đội được chú trọng với các hình thức: Trại huấn luyện kỹ năng, lớp tập huấn, thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi, sinh hoạt CLB phụ trách thiếu nhi. Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” đã giúp đỡ trên 3,2 triệu lượt thiếu niên, nhi đồng với hơn 123.000 công trình vì đàn em, trị giá 295 tỷ đồng.

Các hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em được quan tâm, chú trọng. Hệ thống Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Công tác phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo và các ngành chức năng trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng hiệu quả.

Câu 17.

Hỏi: Kết quả cơ bản của công tác quốc tế thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được mở rộng, đổi mới. Trung ương Đoàn tổ chức gần 500 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi với sự tham gia của trên 11.000 thanh thiếu nhi Việt Nam và quốc tế; Đoàn cấp tỉnh tổ chức hơn 600 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi.

Quan hệ hữu nghị truyền thống với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng được đặc biệt chú trọng, phát triển cả về quy mô và chất lượng.

+ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Trung Quốc.

+ Lần đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác 5 năm giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

+ Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia được tăng cường theo hướng ngày một thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của hai bên trong hợp tác.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thể hiện trách nhiệm, vai trò tích cực trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới; có những đóng góp quan trọng trong việc trao đổi, xây dựng chính sách thanh niên và mô hình hợp tác thanh niên khu vực ASEAN.

Công tác thanh niên ngoài nước được đẩy mạnh, chú trọng kết nối, định hướng, thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Câu 18.

Hỏi: Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đạt được những kết quả cơ bản nào?

Đáp:

Các cấp bộ đoàn nghiêm túc quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị với hình thức, cách làm phong phú, có nhiều đổi mới.

Các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Toàn Đoàn giới thiệu hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 654.714 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Hơn 11.000 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng, hơn 9.800 cán bộ Đoàn tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đoàn tích cực góp ý các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Chủ động triển khai Nghị quyết liên tịch với Chính phủ, định kỳ hằng năm có báo cáo, đánh giá, đề xuất nội dung mới với Thủ tướng Chính phủ.

Câu 19.

Hỏi: Phương thức chỉ đạo của Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 có những đổi mới gì?

Đáp:

Phương thức chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn.

Ban Chấp hành Đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn sáng tạo, quyết liệt; chủ trương tập trung về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên.

Chủ trương tập trung về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên và công tác đoàn được thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống.

Nhiều nội dung công tác lớn được ban hành sớm ngay đầu nhiệm kỳ.

Các chương trình phối hợp với các ngành, tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên được mở rộng, nâng cao chất lượng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn được tăng cường.

Câu 20.

Hỏi: Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn những hạn chế, yếu kém gì?

Đáp:

Thứ nhất, các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Việc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thiếu đồng bộ, chậm đổi mới phương thức học, kiểm tra, đánh giá. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi không kịp thời; xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn lúng túng.

Thứ hai, một số chương trình, nội dung hoạt động có biểu hiện dàn trải, hình thức, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn, kết quả thiếu tính bền vững. Công tác nắm bắt, định hướng và kết nối các đội hình tình nguyện, nhóm thanh niên ngoài Đoàn, Hội còn chậm.

Thứ ba, tổ chức cơ sở đoàn ở một số nơi không quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên. Công tác quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư còn yếu. Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức và đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chuyển biến chậm.

Thứ tư, vai trò của Đoàn trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở những khu vực, địa bàn đặc thù chưa có nhiều chuyển biến tích cực; việc giám sát thực hiện quyền trẻ em và kiến nghị xử lý các vụ việc xâm hại, bạo hành, tai nạn thương tích đối với trẻ em còn chậm.

Thứ năm, Đoàn chưa kịp thời trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong thanh thiếu nhi, một số tổ chức Đoàn chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái xã hội tác động đến thanh thiếu nhi. Một số chương trình phối hợp chưa được kịp thời sơ, tổng kết, hiệu quả không cao. 4 chỉ tiêu nhiệm kỳ không đạt.

Câu 21.

Hỏi: Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017?

Đáp:

Nguyên nhân khách quan là do nhu cầu của thanh niên ngày càng cao và đa dạng; một số cấp ủy đảng chưa làm tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác thanh niên; một số cấp chính quyền chậm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.

Trực tiếp và quyết định nhất là các nguyên nhân chủ quan:

Một là, công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thiếu chủ động, không hiệu quả.

Hai là, một bộ phận cán bộ đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ; tư duy và tác phong chậm đổi mới; không gắn bó với thanh niên, không sâu sát cơ sở, làm việc thụ động, đối phó, ngại việc khó, thiếu tính sáng tạo; chưa thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh của thanh niên; cá biệt có cán bộ đoàn còn biểu hiện cơ hội, thiếu trách nhiệm trong công tác. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận ở nhiều đơn vị còn bị động.

Ba là, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đoàn chưa cao. Tính kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi còn lỏng lẻo. Sau kiểm tra chưa quyết liệt đề ra giải pháp chỉ đạo nên một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục.

Bốn là, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách cho công tác thanh niên còn chậm, có lúc thiếu kiên trì. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhìn chung chưa bắt kịp xu hướng biến đổi của đời sống thanh niên và thực tiễn xã hội.

Năm là, công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thiếu quyết liệt. Chế độ thông tin, báo cáo không kịp thời, nhiều số liệu báo cáo không chính xác. Việc khai thác các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội chưa đa dạng, có nơi, có lúc chưa tốt.

Câu 22.

Hỏi: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

Đáp:

Một là, sự lãnh đạo của Đảng đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn phải chủ động, kiên trì, linh hoạt tham mưu cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hai là, coi trọng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của tình hình mới.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, những bất cập của Đoàn đã tồn tại trong thời gian dài; chỉ đạo, điều hành quyết liệt; sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Bốn là, chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu thanh niên, lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp xu thế phát triển, có sức tác động mạnh đến thanh niên để định hướng, vận động, phát huy thanh niên. Triển khai phong trào phải xuất phát từ đời sống thanh niên, từ thực tiễn cơ sở, có chọn điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Năm là, chú trọng phát huy các nguồn lực, công cụ, thiết chế của Đoàn, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, tổ chức và xã hội hoá nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Câu 23.

Hỏi: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra trong bối cảnh như thế nào?

Đáp:

- Những năm tới, tình hình thế giới có nhiều diễn biến rất phức tạp nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn.

- Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngày càng tăng; đồng thời uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Kinh tế nước ta từng bước ra khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại; bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn; một số địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định.

Bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên.

Câu 24.

Hỏi: Tình hình thanh thiếu nhi trong thời gian tới sẽ có những thay đổi như thế nào?

Đáp:

Hiện nay, thanh niên Việt Nam (16 - 30 tuổi) có trên 23,6 triệu, chiếm 25,2% dân số cả nước; thiếu niên, nhi đồng (6 - 15 tuổi) có 12 triệu, chiếm 12,9% dân số cả nước.

Những năm tới, dân số thanh niên tiếp tục có xu hướng giảm dần.

Thanh niên ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ nên tỷ lệ thanh niên được đào tạo chuyên môn tăng. Số lượng thanh niên Việt Nam học tập, lao động ở nước ngoài tăng nhanh.

Lao động trẻ trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, trong nông nghiệp ngày càng giảm.

Trong xã hội, đã và đang xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, có điều kiện tiếp cận với những cơ hội phát triển tốt hơn, tuy nhiên một bộ phận thanh niên yếu thế, thất nghiệp, lâm vào cảnh đói nghèo, thiếu cơ hội phát triển, đặt ra yêu cầu, thách thức quan trọng hàng đầu trong giải quyết nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

Tình hình vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp.

Tầm vóc và thể trạng của thanh niên từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn thua kém so với khu vực và thế giới.

Kỹ năng nhiều mặt của thanh niên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đời sống văn hóa tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng.

Một bộ phận thanh niên còn dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sống thực dụng, lười học tập, lao động.

Câu 25.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 như thế nào?

Đáp:

- Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên.

- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 26.

Hỏi: Những chỉ tiêu trọng tâm đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua?

Đáp:

1- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

3- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

4- Trồng mới 30 triệu cây xanh.

5- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

6- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

7- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

8- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

9- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

10- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.

11- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Câu 27.

Hỏi: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn sẽ tập trung triển khai những đề án trọng điểm nào?

Đáp:

1- Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

2- Đề án Thanh niên khởi nghiệp.

3- Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

4- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

5- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

6- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

7- Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

8- Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

9- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

10- Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Câu 28.

Hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới được xác định như thế nào?

Đáp:

- Hằng năm, tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

- Xây dựng tủ sách, chuyên trang online “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

Câu 29.

Hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn trong nhiệm kỳ tới?

Đáp:

- Coi trọng công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên.

- Đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Sửa đổi và kiên trì tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên.

- Mở rộng đối tượng cuộc thi “Ánh sáng soi đường”.

- Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

- Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Câu 30.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 được xác định như thế nào?

Đáp:

- Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa để giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng; định kỳ 2 năm tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”.

- Tiếp tục tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam như “Tự hào Việt Nam”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”.

 

Câu 31.

Hỏi: Để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì?

Đáp:

- Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm; tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

- 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

- Kịp thời tổ chức tuyên dương những hành động, nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy những giá trị nhân văn trong thanh thiếu niên, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp.

- Chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội.

- Duy trì giải thưởng báo chí viết về những gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi.

- Tổ chức hiệu quả các Ngày hội Khi tôi 18, Ngày hội Thanh niên sống đẹp.

- Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.

Câu 32.

Hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Đáp:

- Lựa chọn nội dung, đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc trong đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Câu 33.

Hỏi: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn tập trung triển khai những phong trào hành động cách mạng nào?

 

Đáp:

1. Thanh niên tình nguyện.

2. Tuổi trẻ sáng tạo.

3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Câu 34.

Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Đáp:

1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.

2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

5- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

Câu 35.

Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”?

Đáp:

1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.

2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

Câu 36.

Hỏi: Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

Đáp:

1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Câu 37.

Hỏi: Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Đáp:

- Các cấp bộ đoàn coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và ngành, địa phương; tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội, gia tăng những giá trị mới trong phong trào thanh niên tình nguyện.

- Tiếp tục duy trì chương trình “Tiếp sức mùa thi”, các chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”.

- Phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện. Mở rộng hoạt động tình nguyện quốc tế với các nước láng giềng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam trong tiếp nhận thông tin, nhu cầu tình nguyện, điều tiết nguồn lực tình nguyện.

- Tăng cường kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, tiến tới xây dựng “xã hội tình nguyện” (cộng đồng tình nguyện), trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt, đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện.

- Phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm.

- Chủ động kiến nghị, thúc đẩy thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Câu 38.

Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới?

Đáp:

- Tham gia phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.

- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, ứng dụng sâu rộng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

- Bảo vệ môi trường.

- Xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn.

- Giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

- Tập trung nhân rộng một số mô hình, giải pháp hiệu quả trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai trên quy mô rộng hơn chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Câu 39.

Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh?

Đáp:

- Xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.

- Bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa.

- Tham gia xây dựng đô thị thông minh.

- Tập trung nhân rộng một số đội hình tình nguyện chuyên nhằm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn đô thị.

Câu 40.

Hỏi: Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì?

Đáp:

- Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng và bảo vệ rừng, cây xanh, bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, các khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, môi trường biển, các điểm du lịch.

- Quan tâm xây dựng, tập huấn, duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, triều cường, xâm nhập mặn do nước biển dâng đối với vùng ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng, Duyên hải miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc.

- Xây dựng mô hình khu dân cư xanh.

Câu 41.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp chính để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông?

Đáp:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

- Tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho thanh thiếu nhi.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả các đội hình tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông.

Câu 42.

Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội?

Đáp:

- Tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với nhu cầu của đời sống xã hội.

- Tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là:

+ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương.

+ Tiếp sức đến trường.

+ Tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện chuyên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Câu 43.

Hỏi: Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”?

Đáp:

- Phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày.

- Nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu; các giải pháp kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; huy động các nguồn lực, xây dựng quỹ hỗ trợ triển khai các mô hình, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong sinh viên, học sinh trung học phổ thông.

- Định kỳ 2 năm/lần tổ chức gặp gỡ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; hằng năm tổ chức giải thưởng Sáng tạo trẻ Việt Nam; 2 năm/lần tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo.

Câu 44.

Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học?

Đáp:

- Khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc:

+ Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập;

+ Nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học;

+ Chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cho thanh niên, sinh viên, giảng viên trẻ.

- Phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Câu 45.

Hỏi: Để sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì?

Đáp:

- Cổ vũ và phát huy thanh niên đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đảo.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại các ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh, sáng chế ứng dụng vào thực tế; thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

- Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp. Tập trung lựa chọn và triển khai một số công trình thanh niên có ý nghĩa, giá trị giáo dục cao.

Câu 46.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp chính để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân”?

Đáp:

- Đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại.

- Tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ trong cả nước.

- Đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác phong làm việc.

- Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh.

- Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Câu 47.

Hỏi: Tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì để sáng tạo trong đời sống sinh hoạt?

Đáp:

- Đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

- Khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng như:

+ Đảm bảo an toàn giao thông;

+ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

+ Bảo vệ môi trường;

+ Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Câu 48.

Hỏi: Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì?

Đáp:

- Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

- Tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội.

- Nâng cao hiểu biết, nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

- Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tuyên truyền, vận động thanh niên làm lực lượng xung kích trong thực hiện chiến lược xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Câu 49.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ?

Đáp:

- Phát triển lực lượng thanh niên xung phong ở khu vực khó khăn, biên giới, biển đảo.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “Tháng ba biên giới”, “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”, xây dựng Đảo Thanh niên.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Câu 50.

Hỏi: Để xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần làm gì?

Đáp:

- Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

- Phát động phong trào trong đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang nhân dân hăng hái rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xung kích tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Câu 51.

Hỏi: Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải làm gì?

Đáp:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

- Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên... ở cơ sở.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong thanh thiếu niên, đấu tranh chống buôn bán người, vượt biên trái phép.

Câu 52.

Hỏi: Tổ chức Đoàn sẽ đồng hành với thanh niên trong học tập như thế nào?

Đáp:

- Xây dựng tinh thần hiếu học, tự học, học tập suốt đời, xã hội học tập trong thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học; phát triển các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên.

- Hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

- Tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

- Tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông, chống tái mù chữ.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ.

- Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

- Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên.

- Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo.

Câu 53.

Hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp để Đoàn đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Đáp:

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn Đoàn triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” với các nhiệm vụ và giải pháp chính:

- Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp.

- Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.

- Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp.

- Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Đầu tư cơ sở vật chất, nội dung hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công.

- Tham mưu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế.

Câu 54.

Hỏi: Tổ chức Đoàn sẽ đồng hành với thanh niên trong tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm như thế nào?

Đáp:

- Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn về công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

- Tổ chức các ngày hội, hội chợ việc làm cho sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động.

- Tăng cường giáo dục thanh niên có thái độ tích cực đối với công việc, chủ động rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

- Hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng tạo việc làm.

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế.

- Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Câu 55.

Hỏi: Tổ chức Đoàn sẽ đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống như thế nào?

Đáp:

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên.

- Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học tập, lao động, cuộc sống…

- Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng.

- Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.

- Phát triển các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng.

- Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên.

Câu 56.

Hỏi: Để đồng hành với thanh niên trong nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, trong thời gian tới Đoàn làm gì?

Đáp:

- Trong nâng cao thể chất:

+ Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên.

+ Tiếp tục tổ chức các giải bóng đá sinh viên toàn quốc, giải bóng đá U11, U15, U21, giải bóng rổ học sinh, sinh viên, giải thể thao sinh viên Việt Nam.

+ Phát động cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên Việt Nam.

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.

+ Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

+ Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên Việt Nam.

- Trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần:

+ Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên, quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

+ Tiếp tục tổ chức hiệu quả chương trình “Khát vọng trẻ”, “Tuổi 20 hát”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”.

+ Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

+ Chủ động sản xuất, phối hợp sản xuất một số ấn phẩm văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi.

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn.

- Thiết lập và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng, kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi.

- Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Câu 57.

Hỏi: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định như thế nào?

Đáp:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là Đoàn cấp huyện trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Đoàn tiếp tục xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước.

- Chú trọng phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm định hướng chương trình công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hội đồng Đội các cấp tổ chức phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” .

- Nâng cao chất lượng đội viên. Triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Rèn luyện phụ trách Đội. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

- Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội và phụ trách Đội, phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi được tập huấn.

- Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

- Tích cực, chủ động thực hiện Luật Trẻ em 2016:

+ Thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

+ Tham gia giám sát việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định của pháp luật.

+ Kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em.

+ Tiếp tục theo dõi, định hướng và hỗ trợ hoạt động của mô hình “Hội đồng trẻ em” và các hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

+ Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Thủ tướng Chính phủ cơ chế hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111).

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chăm lo xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi.

Câu 58.

Hỏi: Tổ chức Đoàn cần làm gì để thúc đẩy công tác quốc tế thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Đáp:

- Chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; chú trọng phát triển quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực.

- Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế của Đoàn.

- Về địa bàn, đối tác:

+ Ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên.

+ Củng cố các mối quan hệ bạn bè truyền thống.

+ Phát huy vai trò trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới và các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình.

+ Chủ động thiết lập quan hệ với các tổ chức thanh niên thuộc các Đảng có quan hệ với Đảng ta.

- Về lĩnh vực hợp tác, ưu tiên mở rộng, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực:

+ Phát triển thanh niên (đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn cầu).

+ Môi trường và phát triển bền vững.

+ Tình nguyện vì cộng đồng.

+ Khởi nghiệp sáng tạo.

+ Phát triển doanh nghiệp xã hội.

- Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác thanh niên ở ngoài nước.

Câu 59.

Hỏi: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định những quan điểm gì trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên?

Đáp:

- Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động.

- Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá.

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

- Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đoàn.

- Nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của Đoàn, của cán bộ, đoàn viên.

Câu 60.

Hỏi: Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

Đáp:

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên.

- Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Cán bộ đoàn các cấp tăng cường đi cơ sở, dự sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư. Thực hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”, cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.

- Xây dựng và triển khai một số quy định gắn với chức danh cán bộ đoàn. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đầu tư, phát huy vai trò của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ở cấp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp.

- Hoàn thiện giáo trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp theo các chức danh. Phấn đấu 100% cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ.

Câu 61.

Hỏi: Các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đoàn viên?

Đáp:

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Chú trọng phát triển đoàn viên mới trong trường học, trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

- Đoàn các cấp, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, gắn rèn luyện với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên từng khu vực, đối tượng.

- Thực hiện tốt chủ trương “1 + 1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đoàn viên. Xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên hằng năm.

Câu 62.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn?

Đáp:

- Tập trung nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế hoạt động, công tác cán bộ đoàn các khu vực đặc thù, địa bàn dân cư.

- Nghiên cứu thành lập tổ chức Đoàn ở khu chung cư, khu nhà trọ, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, ở những địa phương triển khai mô hình chính quyền đô thị với mô hình phù hợp, thiết thực để vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, thanh niên, lao động trẻ.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn tại các doanh nghiệp nhà nước.

- Thành lập tổ chức Đoàn ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; ở nước ngoài, hỗ trợ tổ chức hoạt động, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức Đoàn ở nước ngoài.

- Xây dựng phần mềm quản lý công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp tỉnh đảm bảo tính liên thông, tương tác và cập nhật thường xuyên.

- Kiên trì các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, nhất là trên địa bàn dân cư.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở.

- Thực hiện nghiêm việc đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.

- Thực hiện tốt chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Câu 63.

Hỏi: Trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ mới, Đoàn cần triển khai những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản gì?

Đáp:

- Nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đoàn.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên của ủy ban kiểm tra.

- Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát:

+ Việc chấp hành Điều lệ Đoàn;

+ Việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, nhất là những chủ trương công tác mới, trọng tâm.

+ Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc đánh giá kết quả công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Câu 64.

Hỏi: Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời gian tới?

Đáp:

- Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam.

- Tập hợp, định hướng, dẫn dắt hoạt động phong trào thanh niên.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn.

- Củng cố tổ chức, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở. Đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên.

- Tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên.

- Kiên trì thực hiện phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

- Triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

- Kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực, trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia hoạt động Đoàn, Hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cốt cán phong trào.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tự tổ chức, góp phần thu hút, tập hợp thanh niên.

Câu 65.

Hỏi: Đoàn sẽ làm gì để tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới?

Đáp:

- Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng.

- Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi.

- Phối hợp và triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Câu 66.

Hỏi: So với Điều lệ Đoàn khóa X, số lượng chương, điều của Điều lệ Đoàn khóa XI có sự thay đổi như thế nào?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa XI gồm 13 chương, 42 điều, tăng thêm một chương so với Điều lệ Đoàn khóa X (Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều). Việc tăng thêm một chương trên cơ sở kết cấu lại Chương III- Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành 02 chương mới:

Chương III: Cơ quan lãnh đạo ở cấp Trung ương.

Chương IV: Cơ quan lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Câu 67.

Hỏi: Quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa XI quy định sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú là quyền của đoàn viên (Điều lệ Đoàn khóa X quy định là nhiệm vụ).

Đồng thời, thay thế từ “sinh hoạt” trong cụm từ “tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú” bằng từ “hoạt động” để mở rộng phạm vi tham gia của đoàn viên đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư bên cạnh việc tham gia sinh hoạt chi đoàn.

Nội dung này quy định cụ thể tại khoản 3, Điều 3 Điều lệ Đoàn khóa XI về quyền của đoàn viên như sau: "Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn; tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú”.

 

Câu 68.

Hỏi: Quy định về vấn đề Ủy viên Ban Chấp hành rút khỏi Ban Chấp hành có thay đổi, bổ sung như thế nào?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa X quy định “Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành và cho rút tên trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành xem xét quyết định”. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nội dung này có nhiều vấn đề đặt ra:

Thứ nhất, trong thực tế, do điều kiện chủ quan và khách quan, vẫn có Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, trong khi Điều lệ Đoàn khóa X chưa có quy định cụ thể.

Thứ hai, thực trạng hiện nay, Ủy viên Ban Chấp hành đã chuyển khỏi công tác Đoàn ít có điều kiện tham dự cuộc họp Ban Chấp hành kỳ gần nhất để rút tên. Điều này ảnh hưởng đến quy định về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành phải có mặt, cũng như chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi còn gặp khó khăn khi đồng chí Bí thư chuyển công tác, thực tế không điều hành với tư cách thủ trưởng cơ quan chuyên trách nhưng theo quy định Điều lệ Đoàn thì tư cách Bí thư Đoàn vẫn còn.

Thứ ba, thực tiễn trong Ban Chấp hành đoàn các cấp, có Ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác sang đơn vị khác nhưng vẫn trong hệ thống Đoàn; có những đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiều cấp, theo yêu cầu công tác cán bộ đã chuyển công tác về cơ quan chuyên trách cấp trên cần quy định cụ thể các trường hợp này.

Trên cơ sở đó, Điều lệ Đoàn khóa XI đã điều chỉnh, quy định theo hướng như sau: “Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp đó quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp. Việc rút khỏi Ban Chấp hành khi Ủy viên Ban Chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn”.

Việc quy định Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành phù hợp với quy định của Đảng về công tác cán bộ; dùng từ “đương nhiên” để nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng thời điểm và thủ tục Ủy viên Ban Chấp hành thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp. Đối với việc rút khỏi Ban Chấp hành khi Ủy viên Ban Chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn được quy định trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn để đảm bảo cụ thể từng tình huống.

Câu 69.

Hỏi: Quy định về số lượng bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết của Điều lệ Đoàn khóa XI có thay đổi gì so với Điều lệ Đoàn khóa X?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa XI quy định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được bầu bổ sung khi khuyết: “không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định”.

Điều lệ Đoàn khóa X quy định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được bầu bổ sung khi khuyết: “không quá hai phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định”.

Câu 70.

Hỏi: Vấn đề nhiệm kỳ đại hội chi đoàn và tổ chức cơ sở đoàn có điểm gì mới?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa XI thay đổi quy định nhiệm kỳ đại hội đối với một số tổ chức Đoàn như sau:

“Đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 2 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 1 năm 1 lần).

“Đại hội Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là 5 năm 1 lần” (Điều lệ Đoàn khóa X quy định nhiệm kỳ là 5 năm 2 lần).

Câu 71.

Hỏi: Quy định về kỷ luật của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI có thay đổi, bổ sung gì mới?

Đáp:

- Về thẩm quyền thi hành kỷ luật: Điều lệ Đoàn khóa X quy định đối tượng kỷ luật gồm cơ quan lãnh đạo của Đoàn và cán bộ, đoàn viên. Tuy nhiên chỉ quy định cụ thể nội dung thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cán bộ đoàn, đoàn viên, chưa quy định đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn. Vì vậy, Điều lệ Đoàn khóa XI đã bổ sung một khoản vào Điều 33 quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn như sau: “Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập”.

Việc quy định số lượng đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập khi biểu quyết hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn vì tính chất quan trọng của việc kỷ luật cơ quan lãnh đạo của Đoàn.

- Liên quan đến vấn đề kỷ luật, Điều lệ Đoàn khóa XI cũng bỏ các quy định: “công nhận tiến bộ”, “xóa hình thức kỷ luật”, “tiến bộ” trong Điều lệ Đoàn khóa X do thực tế hiện nay Đoàn không thực hiện những nội dung này.

Câu 72.

Hỏi: Điều lệ Đoàn khóa XI có bổ sung điểm gì mới về công tác kiểm tra, giám sát?

Đáp:

Điều lệ Đoàn khóa XI bổ sung nội dung quy định công tác kiểm tra, giám sát của chi đoàn tại khoản 3, Điều 28 như sau: “Trường hợp chi đoàn không có Ban Chấp hành thì cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát”.

Đánh giá bài viết
1 280
Kinh tế - Quản lý Xem thêm