Câu hỏi thi chuyên hiệu Đội viên nhà sử học nhỏ tuổi

Đề thi công nhận chuyên hiệu Đội viên Nhà sử học nhỏ tuổi

Chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi là một trong các kỹ năng rèn luyện của người Đội viên. Trong bài viết này VnDoc xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi thi chuyên hiệu Đội viên nhà sử học nhỏ tuổi cùng với đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Chuyên hiệu đội viên Nhà sử học nhỏ tuổi

PHẦN I: Khoanh tròn vào những câu đúng:

Câu 1: Trong 4 ngày sau đây, ngày nào là ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh?

A, Ngày 26-03-1931             B, Ngày 15-05-1941

C, Ngày 03-02-1930            D, Ngày 15-05-1961

Câu 2: Từ ngày thành lập đến nay Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã có mấy tên gọi?

A, 3 tên gọi                   B, 5 tên gọi

C, 4 tên gọi                   D, 6 tên gọi

Câu 3: Đến năm nào Đội được mang tên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh?

A, 1951                      B, 1956

C, 1958                      D, 1970

Câu 4: Trong các phong trào sau đây, phong trào nào là phong trào truyền thống của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh?

A, 3 sẵn sàng                 B, 3 đảm đang

C, Tuổi trẻ giữ nước            D, Nói lời hay, làm việc tốt

Câu 5: Em hãy cho biết quê hương của anh Kim Đồng?

A, Lạng Sơn                  B, Cao Bằng

C, Sơn La                    D, Hà Bắc

Câu 6: Em hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào?

A, 19-05-1920                 B, 19-05-1890

C, 19-05-1911                 D, 19-08-1945

Câu 7: Em hãy cho biết ngày quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?

A, 02-09-1960                 B,02-09-1945

C,02-09-1930                  D, 02-09-1975

Câu 8: em hãy cho biết 5 điều Bác Hồ dạy đã được Bác hồ căn dặn thiếu nhi vào thời gian nào?

A, 15-05-1960                 B, 15-05-1961

C, 15-05-1969                 D, 15-05-1975

PHẦN II: Trả lời câu hỏi:

Câu 9: Em hãy ghi lại nội dung 5 điều Bác hồ dạy?

  1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.
  2. Học tập tốt, lao động tốt.
  3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.
  4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
  5. khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Câu 10: viết tên 5 đội viên anh hùng của Đội?

  1. Kim Đồng
  2. Lê Văn Tám
  3. Nguyễn Bá Ngọc
  4. Kơ-pa-kơ-lơng
  5. Vừ A Dính

Cùng với 10 chuyên hiệu rèn luyện kỹ năng đội viên, VnDoc xin mời các bạnh tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
5 1.428
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm