Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 học kì 1

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 - Phần 4, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết, làm quen các dạng bài tập Công nghệ 10 khác nhau.

Bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ kì 1

Câu 1: Quan sát hình, cho biết lớp ion có vai trò quan trọng đặc biệt đối với tên gọi của keo đất
là:

Công nghệ 10

A. Lớp ion quyết định điện

B. Lớp ion khuếch tán

C. Lớp ion bất động

D. Lớp ion bù

Câu 2: Keo dương là keo?

A. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.

B. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.

C. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.

D. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.

Câu 3: Keo âm là keo?

A. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.

B. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.

C. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.

D. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.

Câu 4: Trong đất keo âm có vai trò quan trọng vì:

A. Làm tăng khả năng hấp thụ của đất, hạn chế sự rửa trôi

B. Hạn chế sự rửa trôi.

C. Làm tăng khả năng hấp phụ của đất.

D. Tạo ra sự trao đổi các chất trong dung dịch đất.

Câu 5: Trong cấu tạo keo đất ta chú ý đến lớp ion .................... vì lớp ion này có khả năng trao
đổi được với các ion ngoài dung dịch đất.

A. Lớp ion khuếch tán.

B. Lớp ion quyết định điện.

C. Lớp ion bất động.

D. Lớp ion bù.

Câu 6: Lớp ion bất động là:

A. Lớp ion nằm ngòai cùng.

B. Lớp ion nằm kề lớp ion quyết định điện và mang điện tích trái dấu với nó.

C. Lớp ion âm hoặc dương

D. Lớp ion nằm kề nhân keo.

Câu 7: Thành phần nào của keo đất có khả năng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất:

A. Lớp ion quyết định điện.

B. Lớp ion bất động.

C. Lớp ion khuếch tán.

D. Nhân keo đất.

Câu 8: Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà?

A. Chất dinh dưỡng trong đất ít bị rửa trôi.

B. Phản ứng dung dịch đất luôn ổn định.

C. Nhiệt độ đất luôn điều hòa.

D. Cây trồng được cung cấp đẩy đủ và kịp thời chất dinh dưỡng.

Câu 9: Sự có mặt của keo đất giúp cho:

A. Sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng.

B. Đất không bị chua.

C. Quá trình trao đổi ion.

D. Khả năng họat động của vi sinh vật tăng lên.

Câu 10: Khả năng hấp phụ của đất giúp?

A. Cây dễ hút chất dinh dưỡng.

B. Cây đứng vững trong đất.

C. Đất giữ được chất dinh dưỡng.

D. Đất tơi xốp, thoáng khí.

Câu 11: Khả năng hấp phụ của đất phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Thành phần cơ giới

B. Số lương keo đất.

C. Số lượng hạt sét

D. Phản ứng dung dịch đất

Câu 12: Keo đất có khả năng hấp phụ vì:

A. Có các lớp ion bao quanh nhân

B. Tạo ra năng lượng bề mặt keo đất

C. Có khả năng hút bám

D. Có các lớp ion bao quanh nhân tạo ra năng lượng bề mặt keo đất

Câu 13: Các chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu:

A. Keo đất

B. Keo đất và dung dịch đất.

C. Dung dịch đất.

D. Tất cả các loại hạt có trong đất.

Câu 14: Phản ứng của dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

A. Nồng độ H+ và OH-

B. Nồng độ bazơ.

C. Nồng độ Na+

D. Nồng độ axit.

Câu 15: Chọn câu đúng:

A. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm.

B. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng trung tính.

C. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng chua.

D. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua.

Câu 16: Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

A. H+ trong dung dịch đất.

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất.

C. Al3+ trong dung dịch đất.

D. H+ và Al3+ trong keo đất.

Câu 17: Yếu tố quyết định độ chua hoạt tính của đất?

A. H+ trong dung dịch đất.

B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất.

C. Al3+ trong dung dịch đất.

D. H+ và Al3+ trong keo đất.

Câu 18: Phản ứng chua của đất được đo bằng trị số pH, nếu:

A. pH < 7, đất trung tính.

B. pH > 7, đất chua.

C. pH < 7, đất kiềm.

D. pH < 7, đất chua

Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu liên quan trong chương trình học lớp 10

Đánh giá bài viết
1 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 10 Xem thêm