Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 11

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp) với nhiều câu hỏi bổ ích được biên soạn kỹ lưỡng nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chất lượng dành cho các thầy cô cùng học sinh, phục vụ quá trình dạy và học địa lý lớp 12.

Sự phân hóa khí hậu, thủy sản

Câu 1. “Lũ vào thu đông, tháng 5, 6 có lũ tiểu mãn”. Đó là đặc điểm sông ngòi của miền thuỷ văn:

A. Bắc Bộ. B. Nam Bộ C. Đông Trường Sơn. D. Tây Nguyên.

Câu 2. “Nhiệt độ trung bình năm luôn cao hơn 21ºC, biên độ nhiệt năm dưới 9ºC”. Đó là đặc điểm khí hậu của:

A. Lạng Sơn. B. Hà Nội. C. Vinh. D. Nha Trang.

Câu 3. Đây là biên độ nhiệt hằng năm của Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. 3,2ºC ; 4,1ºC ; 9,3ºC ; 11,9ºC.

B. 11,9ºC ; 9,3ºC ; 4,1ºC ; 3,2ºC.

C. 9,3ºC ; 11,9ºC ; 4,1ºC ; 3,2ºC.

D. 4,1ºC ; 3,2ºC ; 11,9ºC ; 9,3ºC.

Câu 4. Ở miền khí hậu phía bắc, trong mùa đông độ lạnh giảm dần về phía tây vì :

A. Nhiệt độ tăng dần theo độ vĩ.

B. Nhiệt độ thay đổi theo độ cao của địa hình.

C. Đó là những vùng không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

D. Dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cản ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Câu 5. Đây là điểm khác biệt về khí hậu giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

A. Mùa mưa ở Nam Trung Bộ chậm hơn.

B. Mùa mưa của Nam Trung Bộ sớm hơn.

C. Chỉ có Nam Trung Bộ mới có khí hậu cận Xích đạo.

D. Nam Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của phơn Tây Nam.

Câu 6. Miền Bắc ở độ cao trên 600 m, còn miền Nam phải 1000 m mới có khí hậu á nhiệt. Lí do chính là vì :

A. Địa hình miền Bắc cao hơn miền Nam.

B. Miền Bắc mưa nhiều hơn miền Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm của miền Nam cao hơn miền Bắc.

D. Miền Bắc giáp biển nhiều hơn miền Nam.

Câu 7. Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nhỏ vì :

A. Phần lớn sông ở đây đều ngắn, độ dốc lớn.

B. Phần lớn sông ngòi ở đây đều nhận nước từ bên ngoài lãnh thổ.

C. Ở đây có mùa khô sâu sắc, nhiệt độ cao, bốc hơi nhiều.

D. Sông chảy trên đồng bằng thấp, phẳng lại đổ ra biển bằng nhiều chi lưu.

Câu 8. Yếu tố chính làm hình thành các trung tâm mưa nhiều, mưa ít ở nước ta là :

A. Độ vĩ. B. Độ lục địa.

C. Địa hình. D. Mạng lưới sông ngòi.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đáp án phần Sự phân hóa khí hậu, thủy sản

1. C

2. D

3. B

4. D

5. A

6. C

7. C

8. C

9. B

10. B

11. A

12. A

13. A

14. C

15. A

Đánh giá bài viết
3 3.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm