Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 15

Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai do Vndoc sưu tầm và biên soạn, với những câu hỏi lý thuyết địa lý tự nhiên đa dạng, bám sát nội dung trọng tâm của bài nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học.

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Câu 1. Đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long vì :

A. Lượng mưa ở Duyên hải miền Trung thấp hơn.

B. Lượng mưa lớn nhưng rải ra trong nhiều tháng nên mưa nhỏ hơn.

C. Do địa hình dốc ra biển lại không có đê nên dễ thoát nước.

D. Mật độ dân cư thấp hơn, ít có những công trình xây dựng lớn.

Câu 2. Vùng có tình trạng khô hạn dữ dội và kéo dài nhất nước ta là :

A. Các thung lũng đá vôi ở miền Bắc.

B. Cực Nam Trung Bộ.

C. Các cao nguyên ở phía nam Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3. Vùng có hoạt động động đất mạnh nhất của nước ta là :

A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Nam Bộ. D. Cực Nam Trung Bộ.

Câu 4. Đây là đặc điểm của bão ở nước ta :

A. Diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước.

B. Tất cả đều xuất phát từ Biển Đông.

C. Chỉ diễn ra ở khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB.

D. Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam.

Câu 5. Đây là hiện tượng thường đi liền với bão :

A. Sóng thần. B. Động đất. C. Lũ lụt. D. Ngập úng.

Câu 6. So với miền Bắc, ở miền Trung lũ quét thường xảy ra :

A. Nhiều hơn. B. Ít hơn. C. Trễ hơn. D. Sớm hơn.

Câu 7. Nguyên nhân chính làm cho Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta là :

A. Có mật độ dân số cao nhất nước ta.

B. Có địa hình thấp nhất so với các đồng bằng.

C. Có lượng mưa lớn nhất nước.

D. Có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc.

Câu 8. Ở Nam Bộ :

A. Không có bão.

B. Ít chịu ảnh hưởng của bão.

C. Bão chỉ diễn ra vào các tháng đầu năm.

D. Bão chỉ diễn ra vào đầu mùa mưa.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đáp án bài Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

1. C

2. B

3. A

4. D

5. C

6. C

7. D

8. B

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. B

15. B

16. A

17. B

18. A

19. A

20. B

Đánh giá bài viết
2 7.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm