Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là đề thi trắc nghiệm môn Địa lý 12 theo bài, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra học kì, cũng như ôn thi THPT Quốc gia môn Địa theo hình thức trắc nghiệm hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

BÀI 39. VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8

Câu 2. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Bình Phước. B. Tây Ninh. C. Đồng Nai. D. Long An.

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác.

B. Số dân vào loại trung bình.

C. Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp.

D. Gía trị hàng xuất khẩu công nghiệp đứng thứ hai ở nước ta.

Câu 4. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn.

B. Đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

C. Có vị trí địa lí thuận lợi

D. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao.

Câu 5. Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:

A. Đất cát. B. Đất badan. C. Đất xám. D. Đất phù sa.

Câu 6. Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ là

A. Vân Đồn B. Phú Quý. C. Côn Đảo D. Phú Quốc

Câu 7. Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là

A. Cà phê B. Chè C. Cao su D. Dừa

Câu 8. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 9. Hồ Thủy lợi lớn nhất Đông Nam Bộ là

A. Trị An B. Dầu Tiếng C. Kẻ Gỗ D. Bắc Hưng Hải

Câu 10. Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng ở Đông Nam Bộ là

A. Dầu khí B. Than C. Bôxit D. Thiết

Câu 11. Nông nghiệp ở Đông Nam Bộ không có thế mạnh về

A. Trồng cây lương thực B. Trồng cây công nghiệp lâu năm

C. Trồng cây công nghiệp hàng năm D. Trồng cây ăn quả

Câu 12. Tỉnh có thế mạnh để phát triển du lịch biển ở Đông Nam Bộ là

A. Bà Rịa – Vũng Tàu. B. Bình Dương

C. Tây Ninh D. Bình Phước

Câu 13. Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng hàng đầu cần quan tâm ở Đông Nam Bộ là

A. Cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng

B. Phát triển thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng

C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn

D. Áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi

Câu 14. Để đẩy mạnh khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ vấn đề…..là quan trọng hàng đầu.

A. Phát triển cơ sở năng lượng

B. Đa dạng các ngành sản xuất

C. Xây dựng các công trình thủy lợi lớn

D. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Câu 15. Ý nào sau đây không phải là mục đích của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

A. Đẩy mạnh đầu tư vốn, công nghệ B. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao

C. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội D. Khai thác tốt nhất các nguồn lực sẵn có

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Mời các bạn làm bài trắc nghiệm trực tuyến:

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (Phần 3)

Đánh giá bài viết
2 3.977
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm