Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số

1 1.717

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số

Cực trị của hàm số là một phần rất quan trọng thường xuyên gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, đặc biệt trong những năm gần đây. Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số sẽ giúp các học sinh lớp 12 nắm chắc kiến thức về dạng bài của chương cực trị này, từ đó đạt kết quả cao tròn kì thi quan trọng sắp tới.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

HÀM BẬC BA

* Tìm điểm cực đại, cực tiểu của hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Cực trị của hàm số

ĐÁP ÁN

1A 2D 3A 4A 5A 6A 7D 8D 9D 10B

11C 12C 13A 14C 15C 16A 17C 18A 19B 20B

21A 22C 23C 24C 25B 26A 27B 28A 29A 30A

31D 32C 33A 34A 35A 36D 37A 38C 39A 40C

41D 42C 43A 44D 45D 46A 47D 48B 49D 50D

51D 52D 53C 54B 55A 56C 57A 58C 59B 60D

61C 62D

Đánh giá bài viết
1 1.717
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm