Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

1 722

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit tổng hợp những dạng toán cơ bản về phương trình lôgarit lớp 12. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia theo xu hướng mới môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bất phương trình mũ

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Mũ và Logarit

PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

1B     2B     3C     4A     5A     6D     7C     8D     9C     10B

11C    12A    13B    14C    15B     16A    17C    18A    19A     20B      21A

Đánh giá bài viết
1 722
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm