Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

1 708

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ tổng hợp những dạng toán cơ bản về phương trình mũ lớp 12. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia theo xu hướng mới môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình lôgarit

Bài tập phương trình mũ

PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Phương trình mũ

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1C    2D    3A    4C    5C    6A    7A    8B    9A    10A

11C   12A   13B   14A   15D   16B   17A   18D    19C    20A

21B   22C   23C   24B   25A   26C   27B   28A    29A    30A

31C   32A   33C   34A

Đánh giá bài viết
1 708
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm