Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 học kì 1

3 599
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 7 HK1
Hãy chọn phương án đúng
Câu 1: Bảng tính thường được dùng để:
a. Tạo bảng điểm của lớp em
b. Bảng theo dõi kết quả học tập riêng của em
c. Vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước
d. Tất cả đều đúng
Câu 2: Chương trình bảng tính cho phép:
a. Sắp xếp dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau
b. Vẽ hình minh hoạ
c. Soạn thảo văn bản
d. Tất cả đều sai
Câu 3: Trong bảng tính excel, thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng ưu
điểm gì?
a. Dễ theo dõi
b. Dễ sắp xếp
c. Tính toán nhanh chóng
d. Tất cả đều đúng
Câu 4: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:
a. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh trái trong ô
b. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
c. Dữ liệu kiểu tự sẽ mặc nhiên canh trái trong ô
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
d. Câu b c đúng
Câu 5: Ô tính viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô tính khác gọi là:
a. Khối ô b. Ô tính đang được kích hoạt
c. Ô tính được hiển thị d. Tất cả đều sai
Câu 6: Thao tác nháy chuột chọn một ô gọi là:
a. Kích hoạt ô tính b. Sao chép ô tính
c. Di chuyển ô tính d. Nhập dữ liệu
Câu 7: Một bảng tính thể bao gồm:
a. 1 trang tính b. 2 trang tính
c. 3 trang tính d. Nhiều trang tính
Câu 8: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có:
a. Một trang tính b. Hai trang tính c. Ba trang tính d. Bốn trang tính.
Câu 9: Hãy chọn câu đúng:
a. Khi chọn một dòng thì nhấp chuột ngay số thứ tự dòng đó.
b. Nếu cần chọn một số dòng cách nhau thì nhấp chuột chọn dòng đầu rồi
lần lượt giữ phím Ctrl nhấp chuột trên các dòng khác.
c. Nếu cần chọn nhiều dòng liên tiếp thì kéo chuột từ số thứ tự dòng đầu đến
số thứ tự dòng cuối.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 10: Câu nào sau đây đúng?
a. Trang tính gồm các cột và các dòng
b. Vùng giao nhau giữa các cột hàng cửa sổ bảng tính
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c. Các cột của trang tính được đánh thứ t từ phải sang trái với các tự A, B,
C…
d. Các hàng của trang tính được đánh thứ tự từ trên xuống dưới các tự A, B,
C…
Câu 11: Các thành phần chính trên trang tính bao gồm?
a. Các hàng, các cột, các ô tính b. Hộp tên, khối.
c. Thanh công thức. d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 12: Hàng tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, hiệu nói
về hàng nào sau đây đúng?
a. C2 b. A
c. 16384 d. A1
Câu 13: Cột tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, hiệu cột nào
sau đây sai?
a. AA b. AB c. A4 d. IV
Câu 14: Giao của hàng cột gọi là:
a. Một cột b. Một khối c. Một ô d. Một hàng
Câu 15: Khối là:
a. Các trang tính tạo thành b. Các ô cách nhau
c. Một nhóm các ô liền kề nhau d. Tất cả đều đúng
Câu 16: Khối ô tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ
khối ô được thể hiện như câu nào sau đây đúng?
a. B1;H15 b. B1…H15 c. B1:H15 d. Câu b c đúng.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 học kì 1

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bộ Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 học kì 1 bao gồm tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học 7 học kì 1 nhằm giúp các thầy cô có thêm tư liệu dạy học và các em học sinh ôn tập. Sau đây mời thầy cô và các em tham khảo.  

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 học kì 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 599
Lớp 7 môn khác Xem thêm