Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 Hình học chương 1

VnDoc.com xin giới thiệu tới các em học sinh bộ tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, tài liệu sẽ giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn môn Toán. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1 (trang 35 SGK Hình học 11): Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải phép dời hình?

(A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng

(B) Phép đồng nhất

(C) Phép vị tự tỉ số -1

(D) Phép đối xứng trục.

Lời giải:

Chọn A. (xem lại Bài 2 trang 33)

Bài 2 (trang 35 SGK Hình học 11): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A). Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

(B). Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

(C). Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

(D). Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Lời giải:

Chọn B. Theo định nghĩa

Bài 3 (trang 35 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x-y + 1=0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó thì vectơ v phải là vectơ nào trong các vectơ sau?

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1

Lời giải:

Chọn C. Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là (1;2)

Bài 4 (trang 36 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ v =(2;-1) và điểm M( -3;2). Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau?

(A) (5;3);

(B) (1;1);

(C) (-1;1);

(D) (1;-1).

Lời giải:

Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến vectơ v(2;-1) là:

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 chương 1

Bài 5 (trang 36 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 3x-2y+1=0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

(A) 3x+2y+1=0

(B) -3x+2y+1=0

(C) 3x+2y-1=0

(D) 3x-2y+1=0

Lời giải:

Chọn A vì qua phép đối xứng trục Ox biến điểm có tọa độ (x;y) thành điểm mới có tọa độ(x;-y).

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải để tham khảo.

Đánh giá bài viết
3 8.284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 11 Xem thêm