Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn nắm vững kiến thức bài Một số vấn đề của khu vực và châu lục (tiết 1). Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của Mỹ La tinh

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11

Bài 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

Tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Em hãy cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi.

Câu 2. Tại sao Châu Phi có nguồn tài nguyên phong phú nhưng đa số các nước ở châu Phi lại có nền kinh tế kém phát triển?

Câu 3. Hãy nối những ô kiến thức sau thành sơ đồ kiến thức phù hợp:

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Câu 4. Dựa vào bảng kiến thức sau hãy nhận xét chỉ số HDI và chất lượng cuộc sống của các nước Châu Phi.

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Câu 5. Nối tên sông ở cột bên trái với chiều dài thích hợp ở cột bên phải:

Bảng 5.1. Chiều dài của một số sông lớn ở Châu Phi

Tên sông

Chiều dài

1. Sông Nin

a. 4.600 km

2. Sông Cônggô

b. 2.600 km

3. Sông Nigiê

c. 6.800 km

4. Sông Zămbezơ

d. 4.100 km

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu làm mở rộng diện tích hoang mạc của châu Phi trong giai đoạn hiện nay:

a. Vị trí địa lí. c. Khai thác từng quá mức.

b. Khí hậu khô nóng. d. Tất cả đều đúng.

Câu 7. Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do:

a. Có ngành du lịch phát triển. c. Trình độ dân trí thấp.

b. Xung đột sắc tộc. d. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.

Câu 8. Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển:

a. Nghèo tài nguyên thiên nhiên. c. Thiếu lao động.

b. Khủng bố chính trị. d. Thiếu khả năng quản lí nền kinh tế.

Câu 9. Trong các tổ chức kinh tế sau, tổ chức kinh tế nào không thuộc châu Phi.

a. EEAC c. SADC

b. OAU d. APEC

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. Đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi.

  • Khí hậu: Phần lớn lãnh thổ nằm ở các vùng khí hậu nhiệt đới và khí hậu cận xích đạo. Tại các vùng này, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong năm không đáng kể. Miền Bắc và miền Nam châu Phi có khí hậu cận nhiệt đới. Châu Phi có khí hậu khắc nghiệt, khô nóng.
  • Cảnh quan: Địa hình gồm núi, cao nguyên và sa mạc chiếm phần lớn diện tích. Tổng diện tích hoang mạc ở châu Phi chiếm khoảng 10 triệu km2 (hoang mạc Sahara có diện tích trên 7 triệu km2, sa mạc Namip và Calahari nhỏ hơn nằm ở phía nam lục địa).

Câu 2. Châu Phi có nguồn tài nguyên phong phú nhưng đa số các nước ở châu Phi đều có nền kinh tế kém phát triển (châu Phi chỉ đóng góp 1,9% GDP toàn cầu năm 2004) là vì:

  • Do hậu quả thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực dân. Nguồn tài nguyên ở châu Phi đang bị khai thác mạnh. Tài nguyên rừng bị khai thác quá mức để lấy gỗ, chất đốt và mở rộng diện tích đất canh tác làm cho đất đai bị hoang mạc hóa. Khoáng sản bị khai thác nhằm mang lại lợi nhuận cho các công ti nước ngoài làm cho nguồn tài nguyên bị cạn kiệt và ô nhiễm môi trường.
  • Mặt khác, các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, trình độ dân trí thấp,... cũng hạn chế nhiều đến sự phát triển của châu lục này.

Câu 3. Hoàn thành sơ đồ kiến thức:

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Câu 4.

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của châu Phi

Đáp án phần trắc nghiệm khách quan: 5(1-c, 2-a, 3-b, 4-d), 6c, 7c, 8c, 9d

Đánh giá bài viết
1 6.479
Trắc nghiệm Địa lý 11 Xem thêm