Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2 337

Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm 493 câu hỏi có đáp án đi kèm về những thông tin cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi trắc nghiệm này phù hợp được đưa ra trong những hội thi về Đoàn, mời các em và quý thầy cô tham khảo.

Câu hỏi tìm hiểu về Đoàn thanh niên

Câu 1/ Trong đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 thiếu nhi được về dự, trong đó có một em cụt 2 tay vẫn phấn đấu học giỏi. Người đó là ai?

Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)

Câu 2/ Đoàn ta được mang tên Bác Hồ vào năm nào?

Năm 1970

Câu 3/ Họ và tên song thân của Bác Hồ?

Thân phụ: Nguyễn Sinh Sắc

Thân mẫu: Hoàng Thị Loan

Câu 4/Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này

Hãy cho biết 4 câu trên liên quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta?

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu 5/ Nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sinh thời Bác Hồ có dạy:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta có rất nhiều câu nói về tinh thần này. Bạn hãy nêu 1 trong những câu ca dao, tục ngữ đó?

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu 6/ Người đội viên thiếu niên anh hùng của núi rừng Pơ-lây-me đã đánh tan 8 xe quân sự của giặc, tìm diệt 88 tên địch. Khi trở thành chiến sĩ giải phóng, anh được tuyên dương là Anh hùng các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam. Anh là ai?

Kơpakơlong

Câu 7/ Đoàn ta được chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào tháng năm nào?

Tháng 12/1976

Câu 8/ “…Độc lập tự do là của quý báu, quý giá vô ngần, ta đã khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ…” được Bác Hồ nói ở đâu?

Tuyên ngôn độc lập

Câu 9/ Tên viên tướng Tàu bị Hai Bà Trưng đánh bại phải bỏ cả ấn tín chạy về Tàu?

Tô Định

Câu 10/ Hãy tìm 1 câu tục ngữ, ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau:

“Yêu ai, yêu cả đường đi
Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng”
“Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”

Câu 11/ Tại đại hội chiến sĩ thi đua của tỉnh, em được ủy ban mặt trận tỉnh tặng 3 danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe cơ giới, dũng sĩ quyết thắng cấp ưu tú. Đại hội nhất trí bầu em là chiến sĩ thi đua số một của lực lượng võ trang nhân dân giải phóng Thủ dầu một. Người đó là ai?

Hồ Văn Mên.

Câu 12/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ.

Câu 13/ Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ trở về nước vào thời gian nào?

Ngày 08/02/1941

Câu 14/ Nhà sàn là hình thức cư trú rất lâu đời của dân tộc ta. Hình ảnh của những ngôi nhà sàn từ 2700 năm trước đã được người thời xưa lưu giữ phổ biến ở đâu?

Trống đồng là nơi người thời xưa lưu giữ hình ảnh những nhà sàn cổ. Trên những chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều có hình ảnh những chiếc nhà sàn mái cong, chân cột cao.

Câu 15/ Cho biết tác giả của 2 bài Hành khúc Đội?

Phạm Tuyên và Phong Nhã.

Câu 16/ Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng CNXH ở Miền Bắc, thiếu nhi cả nước đã tích cực tham gia phong trào “kế hoạch nhỏ” xây dựng nhà máy nhựa TNTP ở Hải Phòng. Đây là sáng kiến của ai?

Sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và thị xã Sơn Tây.

Câu 17/ Từ khi thành lập đến nay, Đoàn ta đã mấy lần đổi tên? 7 lần

Câu 18/ “…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…” được Bác Hồ viết ở tài liệu nào?

Trong Di chúc của Bác Hồ.

Câu 19/ Dưới thời phong kiến mọi việc nước đều do hoàng gia và giới qúi tộc bàn bạc, người dân không được hỏi ý kiến hoặc tham gia việc nước. Vậy mà ở Việt Nam đã có cuộc họp mời người dân đến quyết định việc nước. Hãy cho biết đó là cuộc họp nào?

Họp bô lão tại Diên Hồng (đầu năm 1285) để hỏi ý kiến kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ hai.

Câu 20/ Một cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra ở nửa sau thế kỷ 18 đã đi vào ca dao nước ta. Bạn hãy điền vào chổ trống của câu ca dao sau để biết rõ hơn đó là cuộc khởi nghĩa nào?

“Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương … bị vây trong thành”

Chàng Lía, cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Truông Mây Bình Định.

Câu 21/ Tại “Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI” được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, có một đại biểu tí hon được đặc cách tham gia Đại hội với thành tích xuất sắc “Vô địch cờ vua thế giới U10”. Em là ai?

Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Câu 22/ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định có bao nhiêu đoàn viên thì được thành lập Chi đoàn?

Có 3 đoàn viên.

Câu 23/ “…Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…” Tác giả là ai?

Tố Hữu.

Câu 24/ Hội Duy Tân do ai thành lập?

Hội Duy Tân do Phan Bội Châu thành lập vào năm 1904

Câu 25/ Các câu ca dao sau đây còn thiếu hai từ chỉ 1 địa danh. Bạn hãy điền vào cho đúng nghĩa?

“Lên ba đáng tuổi anh tài
Roi ngà, ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp Yên
…. nhẹ gót thần tiên lên trời”

Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)

Câu 26/ Hãy sắp xếp thứ tự chính xác tên gọi của Đội qua các thời kỳ?

 1. Đội thiếu nhi cứu quốc
 2. Đội nhi đồng cứu quốc
 3. Đội thiếu nhi tháng 8
 4. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

a đổi b

Câu 27/ Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ có rất nhiều tên. Bạn hãy sắp xếp đúng trình tự thời gian các tên gọi sau đây của Bác?

 1. Nguyễn Sinh Cung (1890)
 2. Nguyễn Tất Thành (1901)
 3. Nguyễn Ái Quốc (1919)
 4. Nguyễn Văn Ba (1911)
 5. Hồ Chí Minh (1942)

c đổi d

Câu 28/ Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Vì đó là:

 1. Ngày Ban chấp hành Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động.
 2. Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II – ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên.
 3. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nồng cốt đầu tiên.
 4. Ngày thành lập tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

Câu 29/ “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của:

 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 2. Bộ chính trị với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 3. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 4. Bác Hồ khi đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

Câu 30/ Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 60 là:

 1. Dẻo tay cày, hay tay súng
 2. Ba sẵn sàng, năm xung phong
 3. Vai trăm cân, chân vạn dặm.
 4. Cả 3 đều đúng.

Mời các bạn xem bản đầy đủ ở file tải!

Đánh giá bài viết
2 337
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm