Câu hỏi và đáp án cuộc thi Tìm hiểu truyền thống, nghi thức, điều lệ hội LHTN Việt Nam

Câu hỏi Tìm hiểu truyền thống, nghi thức, điều lệ hội LHTN Việt Nam

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Tìm hiểu truyền thống, nghi thức, điều lệ hội LHTN Việt Nam được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Tài liệu gồm 11 câu hỏi tự luận có gợi ý trả lời.

Câu hỏi trắc nghiệm về hội LHTN Việt Nam

Nghi thức

Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết ngày truyền thống và bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam?

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam?

Câu 3: Chức năng của Hội LHTN Việt Nam là gì?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam?

Câu 5: Nhiệm vụ của Địa hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp được quy định như thế nào?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa của chào Hội?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày quyền của Hội viên?

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày điều kiện để trở thành thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam?

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để gia nhập Hội LHTN Việt Nam?

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết các thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?

Câu 11: Anh (chị) phấn đấu như thế nào để tiến lên trở thành một đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh?

Đáp án Tìm hiểu truyền thống, nghi thức, điều lệ hội LHTN Việt Nam

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết ngày truyền thống và bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

 • Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam là ngày 15/10
 • Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam: Bài ca Lên đàng; nhạc của Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

 • Tự nguyện
 • Tự quản
 • Hiệp thương dân chủ
 • Phối hợp và thống nhất hành động.

Câu 3: Chức năng của Hội LHTN Việt Nam là gì?

Trả lời:

Hội LHTN Việt Nam có chức năng:

 • Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của Hội viên trứơc pháp luật và công luận.

Câu 4: Anh ( chị) hãy trình bày nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

Hội LHTN Việt Nam có 04 nhiệm vụ:

 1. Đoàn kết, hội tụ các lực lượng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cống hiến tài năng, sức trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động ích nước, lợi nhà, hướng thiện.
 2. Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của Hội viên, Thanh niên.
 3. Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, thanh niên.
 4. Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội; vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.

Câu 5: Tổ chức Hội LHTN Việt Nam gồm mấy cấp? Hãy kể tên?

Trả lời:

Tổ chức của Hội LHTN Việt Nam gồm có 04 cấp:

 • Trung ương
 • Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Huyện, quận, thị xã.
 • Xã, phường, thị trấn.

Câu 6: Nhiệm vụ của Đại hội, hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Nhiệm vụ của Đại hội, hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp được quy định như sau:

 1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Uỷ ban Hội cùng cấp.
 2. Quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.
 3. Cử ra Uỷ ban Hội cùng cấp.
 4. Thảo luận, góp ý vào các văn kiện và cử đại biểu đi dự đại hội, hội nghị đại biểu cấp trên (nếu có).

Câu 7: Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Hội cơ sở?

Trả lời:

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Hội cơ sở:

 1. Tổ chức các hoạt động và triển khai các chương trình chung của Hội.
 2. Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên.
 3. Giúp đỡ và tạo diều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 4. Xét công nhận hội viên mới và giới thiệu Hội viên tiên tiến cho Đoàn xét kết nạp.

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa của chào Hội?

Trả lời:

 • Năm ngón tay vung lên, tay giơ cao, tầm ngang vai: thể hiện sức trẻ, ý chí vươn lên, trung thành với Tổ quốc, tôn trọng lẽ phải công bằng.
 • Lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay thẳng về thái dương và đưa lên: luôn tâm niệm phải sống đẹp,lòng nhân ái, sẳn sàng giúp đỡ mọi người.
 • Năm ngón tay khép lại: thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức.
 • Mắt nhìn thẳng, tư thế khỏe mạnh: thể hiện sự trung thực, hướng về tương lai và sức mạnh của tổ chức.
 • Chào trong sinh hoạt còn thể hiện sự chúc mừng, thăm hỏi và đến với nhau.

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày lời hứa của Hội viên?

Trả lời:

Người hô đứng tư thế Nghiêm.

“Vinh dự là người Hội viên Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, chúng tôi (tôi) xin hứa:

Là công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luôn giữ gìn uy tín, thanh danh của Hội”

Hô to: “Xin hứa!”

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết tổ chức cơ sở Hội được thành lập trên những lĩnh vực nào?

Trả lời:

Được thành lập theo địa bàn dân cư, nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu khác của thanh niên

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày quyền của Hội viên?

Trả lời:

Hội viên có quyền:

 1. Giới thiệu đại biểu của mình vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.
 2. Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Hội.
 3. Đề nghị Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật và công luận.
 4. Được ra khỏi Hội khi bản thân không muốn tiếp tục sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức Hội.

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết các thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?

Trả lời:

Thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam bao gồm những tổ chức:

 1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam là thành viên tập thể của Hội; các đội hình thanh niên xung phong, các tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích, ccá tổ chức thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nếu tán thành điều lệ Hội thì được đoàn chủ tịch Uỷ ban trung ương Hội xét công nhận là thành viên tập thể của Hội.
 2. Quan hệ giữa các thành viên của Hội là quan hệ hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu chung. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên tập thể có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của Hội.

Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày điều kiện để trở thành thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

 • Là các tổ chức thanh niên yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
 • Là tổ chức hợp pháp được chính quyền cho phép hoạt động.
 • Tán thành điiều lệ Hội và tự nguyện tham gia là thnàh viên tập thể của Hội.

Câu 14: Hãy cho biết thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

*Nhiệm vụ:

 1. Thực hiện điều lệ Hội và các quyết định, các chương trình hoạt động chung đã thống nhất.
 2. Tổ chức và đôn đốc hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội viên.
 3. Đóng góp tài chính, ủng hộ về vật chất, tinh thần cho Hội và các hoạt động chung của Hội.

*Quyền hạn:

 1. Thảo luận, chất vấn, đề nghị các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Hội các cấp.
 2. Giới thiệu đại diện của mình vào Uỷ ban Hội các cấp.
 3. Yêu cầu Hội tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên khác theo sáng kiến của mình vì mục tiêu chung.

Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày khẩu hiệu hô và đáp của Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời:

Hô: “Vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Thanh niên Việt Nam!”

Đáp: “Tiến !”

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để gia nhập Hội LHTN Việt Nam?

Trả lời: Công dân Việt Nam từ 16 -> 30 tuổi nếu:

 • Tán thành điều lệ Hội
 • Tự nguyện tham gia Hội
 • Những người quá 30 tuổi có nguyện vọng và ảnh hưởng tích cực đến hoạt động Hội thì được tham gia hoạt động trong tổ chức

Câu 17: Hãy trình bày ý nghĩa chung biểu trưng của hội LHTN

Trả lời:

Là một biểu trưng của hội với đường nét đơn giản, hiện đại màu sắc hài hòa thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng tới tương lai: vì tổ Quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt Nam.

Câu 18: Anh (chị) hãy trình bày nhu cầu của thanh niên hiện nay cần gì? Và viết một đoạn văn ngắn về việc làm tình nguyện ở đơn vị từ khi gia nhập Hội?

Câu 19: Anh (chị) phấn đấu như thế nào để trở thành một đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh?

Đánh giá bài viết
1 3.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm