Câu hỏi và đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” năm 2019

Bài dự thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”

Cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng đã được phát động từ tháng 3/2019 cho đến hết tháng 7/2019 trên toàn quốc. Ngày hôm nay VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Câu hỏi và đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng” để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hoàn thành tốt bài dự thi của mình nhé.

BỘ CÂU HỎI
CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG
(Ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”)

Câu 1: Luật An ninh mạng gồm bao nhiêu Chương, Điều và được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua; công bố; có hiệu lực ngày, tháng, năm nào? (05 điểm).

Câu 2: Nêu khái niệm về Tội phạm mạng; Tấn công mạng; Khủng bố mạng; Gián điệp mạng và những chính sách của Nhà nước về an ninh mạng? (05 điểm).

Câu 3: Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng bao gồm những nguyên tắc nào và các Biện pháp bảo vệ an ninh mạng của Nhà nước? (05 điểm).

Câu 4: Xác định những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng và các hình thức Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng? (10 điểm).

Câu 5: Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm Hệ thống thông tin nào? Cơ quan có thẩm quyền Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?(10 điểm).

Câu 6: Xác định, phân tích những thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động gây bạo loạn; Phá rối an ninh; Gây rối trật tự công cộng; Làm nhục, vu khống và Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ? (15 điểm).

Câu 7: Những hành vi nào được coi là sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cách phòng, chống? (15 điểm).

Câu 8: Xác định hành vi tấn công mạng và những hành vi có liên quan đến tấn công mạng; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc phòng, chống tấn công mạng? (10 điểm).

Câu 9: Phân tích những nội dung, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? (10 điểm).

Câu 10: Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng không gian mạng và liên hệ thực tiễn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính thiết thực, hiệu quả trong việc sử dụng không gian mạng tại cơ quan, đơn vị, địa phương? (Câu hỏi này có liên hệ để xác định cộng điểm) (15 điểm).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 17.528
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm