Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống sư phạm khối Mầm non

Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống sư phạm khối Mầm non

Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống sư phạm khối Mầm non là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn sinh viên sư phạm sắp ra trường ôn tập nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô sử dụng để chuẩn bị cho các kỳ thi Giáo viên dạy giỏi các cấp. Bộ đề gồm nhiều câu hỏi và đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Sơn Lâm năm 2016 - 2017

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp và hình thức tổ chức nhằm phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

Câu hỏi và đáp án phỏng vấn tình huống sư phạm khối Mầm non

CÂU HỔI VÀ ĐÁP ÁN PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM MẦM NON

Đề 1. Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của người giáo viên tại điều 35 trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 2. Anh (Chị) hãy nêu nội dung chế độ chăm sóc trẻ ngủ tại trường Mầm non trong điều 25 quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 3. Anh (Chị) hãy trình bày quyền của giáo viên được quy định tại điều 37 - Điều lệ trường mầm non năm 2008? (40 điểm)

Đề 4. Anh (Chị) hãy nêu chế độ nhận và đón trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 5. Anh (Chị) hãy nêu chế độ trả trẻ được quy định tại nội dung quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 6. Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 7. Anh (Chị) hãy nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ được quy định tại quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 8. Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều 40 điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 9. Anh (Chị) hãy nêu nội dung hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở điều 24, điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 10. Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh hóc sặc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 11. Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 12. Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng bỏng được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 13. Anh (Chị) hãy nêu nội dung phòng chết đuối, thất lạc được quy định trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 14. Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 15. Anh (Chị) hãy nêu chế độ dạy trẻ được quy định tại điều 31 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Điều 16. Anh (Chị) hãy nêu nội dung kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại điều 6 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 17. Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 18. Anh (Chị) hãy nêu các tiêu chí trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại điều 7 của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (40 điểm)

Đề 19. Anh (Chị) hãy nêu quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại điều 43, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 20. Anh (Chị) hãy nêu nhiệm vụ của trẻ em tại điều 44, trong điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

Đề 21. Anh (Chị) hãy nêu chế độ chăm sóc sức khoẻ trẻ được quy định tại điều 26 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Đề 22. Anh (Chị) hãy nêu những hành vi giáo viên không được làm, được quy định tại điều lệ trường mầm non 2008? (40 điểm)

CÂU HỎI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Câu 1. Nêu nội dung tổ chức hoạt động ngoài trời? (30 điểm)

Câu 2. Mục tiêu giáo dục trẻ nhà trẻ gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực phát triển nào? (30 điểm)

Câu 3. Mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo gồm mấy lĩnh vực? Là những lĩnh vực phát triển nào? (30 điểm)

Câu 4. Liệt kê chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở lớp? (30 điểm)

Câu 5. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 6. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm)

Câu 7. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)

Câu 8. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học tạo hình theo mẫu

Câu 9. Nêu các bước cơ bản tiến hành 1 giờ hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán (tiết lập số mới tiết 1)

Câu 10. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm những lĩnh vực nào? (30 điểm)

Câu 11. Khi cho trẻ hoạt động ngoài trời, bạn cần chuẩn bị những vấn đề gì?

Câu 12. Tổ chức môi trường an toàn cho trẻ là gì? (30 điểm)

Câu 13. Nêu những kỹ năng giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 14. Nêu những kiến thức giáo viên mầm non cần có? (30 điểm)

Câu 15. Lựa chọn nội dung giáo dục của chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non cần dựa vào đâu? (30 điểm)

Câu 16. Nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ? (30 điểm)

Câu 17. Anh (chị) nêu hoạt động chủ đạo lứa tuổi nhà trẻ? Hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo? (30 điểm)

Câu 18. Anh (Chị) hãy nêu chế độ ăn uống được quy định tại điều 24 trong quy chế nuôi dạy trẻ? (40 điểm)

Câu 19. Nêu cấu trúc tổ chức một giờ hoạt động học? (30 điểm)

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM MẦM NON

Câu 1. Trong khi tổ chức hoạt động cho trẻ tại lớp, có cháu không thực hiện theo yêu cầu của cô, xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 2. Trong lớp có một cháu rất bướng bỉnh, hay tranh giành đồ chơi thích giữ đồ chơi để chơi một mình, cô xử lý thế nào? (30 điểm)

Câu 3. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1: dạy trẻ đọc và viết, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? (30 điểm)

Câu 4. Trong giờ ăn có một cháu bị hóc xương cá, bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)

Câu 5. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm)

Câu 6. Có một phụ huynh trong lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, nếu bạn là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)

Câu 7. Có một trẻ trong giờ hoạt động góc, trẻ chỉ thích chơi mãi ở một nhóm chơi, nếu bạn là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? (30 điểm)

Câu 8. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã chảy máu, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 9. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu ăn các loại thịt mà chỉ ăn cơm với canh, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 10. Khi tổ chức giờ ngủ trưa, có một trẻ thường xuyên khó ngủ, không ngủ trưa, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 11. Trong giờ hoạt động ngoài trời có một trẻ bị ngã gẫy tay, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 12. Trong lớp có một trẻ bị sốt cao, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 13. Ở lớp có một trẻ rất hay đánh bạn, nếu là giáo viên ở lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 14. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu rửa tay, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 15. Khi có một trẻ bị bỏng nước sôi, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 16. Đến giờ ăn có một trẻ bị đánh đổ hết bát cơm có thức ăn mặn, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 17. Khi có một trẻ bị ốm, mệt nhưng phụ huynh cứ mang con đến lớp gửi, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 18. Trong lớp có hai giáo viên, một giáo viên nghỉ ốm đột xuất, nếu là giào viên làm cùng lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 19. Trong lớp có một trẻ đến giờ ăn không chịu ăn rau mà chỉ ăn cơm với các loại thịt cá, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 20. Trong giờ hoạt động góc, các bạn đã vào cuộc chơi, có một trẻ không tham gia chơi vào góc nào cả, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 21. Khi tổ chức giờ ngủ trưa, có một trẻ thường xuyên khó ngủ, không ngủ trưa, nếu là giáo viên lớp đó bạn sẽ xử trí như thế nào? (30 điểm)

Câu 22. Trong giờ trả trẻ có một trẻ bị thất lạc, bạn sẽ xử trí thế nào? (30 điểm)

Đánh giá bài viết
1 3.916
Tài liệu hay cho trẻ Xem thêm