Cấu trúc đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 năm 2019 - 2020

Tài liệu Cấu trúc đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh 6 mới gồm cấu trúc chi tiết đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 theo từng kỹ năng tiếng Anh khác nhau như: Nghe, Năng lực ngôn ngữ, Đọc hiểu & Viết giúp quý thầy cô ra đề thi đạt yêu cầu và các em học sinh luyện thi hiệu quả.

*Xem thêm một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới học kì 1 có đáp án:

- Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

- Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có file nghe

- Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020

I. Nghe (6 câu, tổng 1,5 điểm)

(Nội dung bài nghe liên quan tới kiến thức bài 3, 4, 5, 6( thứ và số đếm)

- Nghe và xem xét chọn đáp án phù hợp (3 câu, tổng 0,75 điểm)

- Nghe và điền thông tin phù hợp vào chỗ trống trong các câu cho sẵn (3 câu, tổng 0,75 điểm)

II. Năng lực ngôn ngữ

1. Phát âm (4 câu, tổng 1 điểm)

(Nội dung liên quan đến các từ vựng thường gặp từ bài 1 tới bài 6, các động từ hoặc danh từ thêm “s”/ “es”)

- Trắc nghiệm, chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại

1. Ngữ pháp, từ vựng

+ question words

+ prepositions

+ tenses

+vocabulary (school, family, things,jobs…)

+ possessive adjectives

+ article (a/ an/ the)

2. Chức năng ngôn ngữ (3 câu, tổng 0,75 điểm)

- Ghép câu hỏi/ lời nói với câu trả lời, lời đáp phù hợp

+ Yes/ No question

+ Wh- questions (age, jobs, family, school, time, subjects…)

3. Chia động từ ( 4 câu, tổng 1 điểm)

+ present simple tense ( positive, negative and question)

III. Đọc hiểu (8 câu, tổng 2 điểm)

(Câu hỏi đi từ dễ đến khó, nội dung bài đọc liên quan tới kiến thức từ bài 1 đến bài 6)

a. Đọc đoạn văn và điền các từ còn thiếu trong đoạn văn

b. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi

(Nội dung bài đọc liên quan tới kiến thức từ bài 1 tới bài 6)

- Đọc đoạn văn xem xét dữ liệu đúng hoặc sai (T/F) ( 4 câu, tổng 1điểm)

- Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi ( 2câu, tổng 1điểm)

IV. Viết (4 câu, tổng 2 điểm)

a. Sắp xếp câu dựa vào các từ cho sẵn:

- Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

b. Viết câu theo các từ gợi ý

Trên đây là Ma trận đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.817
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu Xem thêm