Cấu trúc đề thi TOEIC

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC
I. TOEIC gì?
TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication Bài kiểm tra Tiếng
Anh giao tiếp quốc tế, một chứng ch Tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi
làm không phải người sử dụng Tiếng Anh làm tiếng m đẻ, đặc biệt những đối ợng
muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi
TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như
kinh doanh, thương mại, du lịch. Kết quả của bài kiểm tra y hiệu lực trong 02 năm
được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó Việt Nam.
II. Cấu trúc đề thi TOEIC
A. Cấu trúc bài thi TOEIC 2 kỹ năng
Một bài thi TOEIC đầy đủ gồm hai phần thi: Phần thi Listening (nghe hiểu) trong 45 phút
phần thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu. Tổng số câu hỏi của cả
hai phần thi 200 câu. Tổng thời gian làm bài 120 phút hay 2 tiếng.
Phần nghe hiểu: Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng Anh nói của thí sinh. Phần
này 100 câu hỏi nghe hiểu được chia làm 4 phần từ Part 1 đến Part 4. Thí sinh sẽ nghe
qua băng cassette hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu
hỏi, hội thoại, và bài nói chuyện ngắn bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên
những nội dung đã nghe.
Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ tiếng Anh viết. Phần này 100 câu hỏi
nghe hiểu với 3 hợp phần từ Part 5 đến Part 7. Thi sinh được làm i trong thời gian 75 phút.
Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.
Cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất áp dụng từ 15/02/2019.
Phần nghe hiểu - TOEIC Listening
Phần thi TOEIC nghe hiểu vẫn giữa nguyên số lượng u hỏi 100 câu với thời gian thi
45 phút. Tuy nhiên giữa các bài nghe (Part) đã sự thay đổi về số câu như sau:
Phần
nghe
Nội dung
bài thi
Số câu
hỏi
Chi tiết
Thay đổi so với cấu trúc đề
thi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(Part)
Part 1
tả
tranh
6
Xem 1 bức tranh trong đề
nghe 4 đáp án. Chọn
đáp án tả đúng v bức
tranh.
- Giảm 4 câu
Part 2
Hỏi đáp
25
- Nghe một câu hỏi 3
lựa chọn trả lời cho từng
câu hỏi => chọn câu trả lời
phù hợp với câu hỏi.
- Câu hỏi câu trả lời
không in trong đề thi
- Giảm 5 câu
- Bài nghe thể xuất hiện
các cách nói rút gọn như:
going to => gonna, want to
=> wanna
Part 3
Hội thoại
ngắn
39
Nghe 13 đoạn hội thoại
ngắn không in trong đề thi.
Mỗi đoạn 03 u hỏi,
mỗi câu hỏi sẽ 4 đáp án
lựa chọn. => chọn đáp án
đúng nhất
- Tăng 9 câu
- Xuất hiện các đoạn hội
thoại 3 người nói thay 2
người: 1 man & 2 women
hoặc 2 men & 1 woman
- Người thi phải kết hợp
những nghe được với biểu
đồ/ bảng biểu cho sẵn để trả
lời câu hỏi.
- câu hỏi buộc người đọc
phải dựa vào những nghe
được để đoán ý người nói.
Part 4
Bài nói
chuyện
ngắn
30
Nghe 10 đoạn thông tin
ngắn. Mỗi đoạn 03 câu
hỏi. => chọn đáp án đúng
nhất
- dạng bài người thi phải
kết hợp thông tin nghe với
biểu đồ, hình ảnh được cho
sẵn để trả lời.
- Dạng câu hỏi yêu cầu người
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghe hiểu ngụ ý của một câu
nói trong ngữ cảnh nhất định.
Phần Đọc hiểu - TOEIC Reading
Phần thi TOEIC đọc hiểu vẫn giữa nguyên số lượng câu hỏi 100 câu với thời gian thi 75
phút. Tuy nhiên giữa các bài đọc (Part) đã sự thay đổi về số câu như sau:
Phần
đọc
(Part)
Nội dung
bài thi
Số câu
hỏi
Chi tiết
Thay đổi so với cấu trúc đề
thi
Part 5
Hoàn
thành
câu
30
Gồm các u chưa hoàn
thành + 4 từ hoặc cụm từ
được đánh dấu tương ứng
A, B, C, hoặc D => chọn
từ đúng nhất để hoàn thành
câu.
- Giảm 10 câu
Part 6
Hoàn
thành
đoạn văn
16
Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi
bài đọc 3 chỗ trống cần
điền từ hoặc cụm từ, câu +
4 đáp án => chọn đáp án
thích hợp
- Tăng 4 câu
- dạng bài tập bắt người
thi điền một u vào chỗ
trống thay chỉ điền từ/
cụm từ.
Part 7
Đọc hiểu
đoạn văn
54
- 29 câu
hỏi
đoạn
đơn
- 25 câu
hỏi
đoạn
kép
- Đoạn đơn: Gồm 10 đoạn
đơn, nội dung dựa trên
các tài liệu đọc như thư từ,
thông báo, biểu mẫu, báo.
Hết mỗi đoạn văn sẽ 2-5
câu hỏi 4 lựa chọn =>
chọn ra câu trả lời chính
xác nhất.
- Đoạn kép: 2 đoạn văn
- Đoạn đơn tăng 1 câu
- Đoạn kép tăng 5 câu
- Xuất hiện bài đọc bao gồm
3 đoạn.
- bài đọc dạng tin nhắn
điện thoại, chat,
- Xuất hiện câu hỏi yêu cầu
người thi điền câu vào chỗ
trống.

Format bài thi TOEIC mới nhất 

Với mong muốn giúp người mới bắt đầu làm quen với đề thi TOEIC dễ dàng, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu Cấu trúc Đề thi TOEIC mới nhất dưới đây gồm định nghĩa TOEIC là gì, Cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng, Cấu trúc đề thi TOEIC 4 kỹ năng, những thay đổi về cấu trúc đề thi TOEIC từ 15/02/2019 và thang điểm TOEIC quốc tế. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu và tìm ra phương pháp học TOEIC hiệu quả nhất với bản thân.

Một số tài liệu luyện thi TOEIC hiệu quả:

Đánh giá bài viết
1 2.451
Ngoại ngữ Xem thêm