Cấu trúc WANT trong tiếng Anh

7 3.294
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
I. Cu trúc Want
Want dùng để din t mong mun, ý mun
+ Ai đó muốn cái gì: S + want(s) + N (danh t)
Ví d: I want that hat.
+ Ai đó muốn làm gì: S + want(s) + to + V (đng t)
Ví d: I want to go shopping with my friends.
+ Muốn ai đó làm gì: S + want(s) + tên người/tân ng + to V
Ví d: My mother wants me to go to bed before 10 p.m.
II. Cách s dng cấu trúc “Want”
Động t “want” th được dùng vi nhiều ý nghĩa: diễn t mong mun, th hin s cn thiết
hay đưa ra lời khuyên
Ex:
I want a cup of coffee witthout sugar
(Tôi mun một tách cà phê không đưng) ==> Din t mong mun
The roof wants repairing
(Mái nhà cần được sa li) ==> Th hin s cn thiết
You want to catch a taxi. It’s very dangerous if you walk to home alone
(Bạn đón taxi đi. Rt nguy him nếu bạn đi về nhà một mình đó) ==> Li khuyên
1. Cấu trúc Want dùng để din t mong mun
Khi dùng cu trúc ng pháp tiếng Anh “want” để din t mong muốn, chúng ta thường thy
“want” mt mệnh đ b ng (complement) quyết định ý nghĩa của toàn b câu. Mnh
đề b ng đó thể là danh t làm tân ng (object nouns), đại t làm tân ng (object pronouns),
động t nguyên mẫu có “to”, hoc tân ng + to-inf.
Ex:
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Do you want a drink? This coffee shop is great
(Cô có mun ung trà nóng không? Tim cà phê này tuyt lm)
I could ask my brother to borrow his bike but I didn’t want it
(Tôi đã có th hỏi mượn anh trai xe đạp nhưng tôi không muốn chiếc xe đó)
This is a modern shoes I have just got. Do you want to try it?
(Đây là đôi giày sành điệu mà tôi va mi có. Bn có muốn đi thử không?)
The professor wants her to call to her parent
(Giáo sư mun cô y gi đin thoi cho ph huynh ca mình)
Trong nhng câu tr li ngn, chúng ta có th dùng “want to” mà b đi đng t phía sau
Ex:
Elle didn’t go to shopping with me because she didn’t want to
(Elle không đi siêu th với tôi bơi vì cô ấy không mun)
My sister wanted to leave school at 17, but my parents didn’t want her to
(Ch ca tôi mun b học năm 17 tuổi nhưng bố m tôi không mun ch y làm như vậy)
Chú ý: Chúng ta không dùng “want” trong mnh đề có “that”
Ex: I want you to clean this mess before I come back
(Tôi mun cu hãy dn dẹp đống ln xộn y trước khi tôi quay li)
Không dùng: I want that you clean this mess before I come back
2. Cu trúc Want th hin s cn thiết
Chúng ta s dng cấu trúc “want với động t thêm ing (V-ing) th hin mt việc đó rất cn
thiết, nên đưc hoàn thành.
Ex:
Your nails wants painting
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
(Móng tay ca bn cn được sơn lại)
This mess wants cleaning
ng ln xộn này nên được dn dp)
Trong những trường hợp bình thường, chúng ta cũng sử dng cấu trúc “want + V-ing” ging
như cấu trúc “want to have something done”
Ex: Have you got any T-shirt you want washing? = Which T-shirt you want to have washed?
(Bn có cái áo thun nào cn git không?)
3. Cấu trúc “Want” dùng để đưa ra lời khuyên, cnh báo
Trong nhng tình hung tiếng Anh giao tiếp bản thông thường, chúng ta th s dng
“want” để đưa ra lời khuyên, ngăn chặn, cnh báo một điều gì đó. Và đương nhiên chúng ta luôn
s dụng “want” trong trường hp y thì hin tại (simple present), nhưng đôi khi thể dùng
tương lai đơn (simple future)
Ex:
You want to be careful driving your car in high way. We got a big hole in that street few days
ago
(Bn nên cn thận khi lái xe trên đưng cao l. mt cái h rt ln xut hin my ngày trưc
đấy)
What you’ll want to do, you’ll ask my permission first
(Bn mun làm gì thì phi hi ý kiến tôi trưc)
Ngoài ra chúng ta th s dng “want” kèm vi wh-questions, với “if” trong cấu trúc tiếp
din (continuous form)
4. Chúng ta th s dng mt s “wh-questions” như what, when, whatever, whenever,
whoever,… trước “want”. Trong trưng hp này thì chúng ta không cn dùng gii t “to”
sau đng t nguyên th
Ex:

Cách dùng WANT trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc câu chứa want không chỉ dùng phổ biến trong học tập mà còn trong phổ biến hàng ngày. Trong bài viết này, VnDoc.com sẽ giới thiệu đến các bạn Cấu trúc WANT trong tiếng Anh với những cách dùng want to, want + N hay want + Ving. Mời các bạn vào tham khảo. 

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
7 3.294
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm