CD Mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm

55 36.400

CD mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm

Đây là bộ CD kèm theo Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 thí điểm được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển kĩ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 12: An overcrowded world

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 10: Sources of energy

CD mp3 - Tape scripts Listening Tiếng Anh 6 thí điểm

Bộ CD được copy lại với định dạng MP3 chuẩn, với định dạng này thì sẽ tương thích hầu hết các thiết bị phát âm thanh và máy trợ giảng trên thị trường hiện nay. Vì thế các thầy cô có thể yên tâm sử dụng trên mọi thiết bị với chất lượng âm thanh tốt. Ví dụ: chép vào USB, điện thoại, máy tính bảng, thẻ nhớ SD, ipop... hoặc chép thành đĩa CD.

Bộ CD Tiếng anh 7 thí điểm này được chia làm 2 phần, tập một và tập hai theo như sách giáo khoa. Tập một bao gồm 42 bài nghe, tập hai gồm 49 bài nghe.

Dưới đây là bản Demo, mời các thầy cô và các em tham khảo.

Unit 1: My Hobbies

Listening (Page 13)

Ngoc: Today we're talking about your hobby, collecting glass bottles. It's quite unusual, isn't it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn't. I just collect all the beautiful glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vases or lamps form them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it's a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Đánh giá bài viết
55 36.400
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm