Chế độ thai sản mới nhất năm 2019

3 11.450

Quy định chế độ thai sản 2019

Quy định về Chế độ thai sản 2019 nêu rõ danh sách các đối tượng được hưởng chế độ thai sản, bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, quản lý doanh nghiệp hay hợp tác xã... Để được hưởng chế độ thai sản theo quy định, người được hưởng chế độ phải thuộc danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng.

Quy định chế độ thai sản 2019

Đối với Lao động nữ sinh con, Nhận nuôi con

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ( Mục 2) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bệnh viện có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con (quy định Mục 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.)

Người LĐ đủ 02 đk trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định

Ngoài ra, khi người lao động nữ sinh con đáp ứng điều kiện này mà chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng các chế độ thai sản quy định tại Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con, trợ cấp một lần khi sinh con, múc hưởng chế độ thai sản.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con theo hướng dẫn của Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXHđược xác định như sau:

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

Ví dụ 1: Chị A sinh con ngày 18/1/2019 và tháng 01 /2019 có đóng BHXH thì : Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2018 đến tháng 1/2019.Nếu trong thười gian này chi A đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ theo quy định

Ví dụ 2: Tháng 7/2019,Chị B chấm dứt hợp đồng LĐ và sinh con ngày 12/12/2019 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019.Nếu trong thời gian này chị B đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ theo quy định.

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản 1 lần khi sinh con:

- Đối với trường hợp chỉ có bố tham gia BHXH thì bố phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

- Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con

II- THỦ TỤC HỒ SƠ CHẾ ĐỘ THAI SẢN:

Đối với lao động nữ sinh con, lao động nam có vợ sinh con:

- Bản sao Giấy Khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

- Mẫu C70-HD ( QĐ 636/QĐ-BHXH)

- Danh sách LĐ tham gia BHXH , BHYT mẫu D02-TS

III- THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN:

a) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc , NLĐ nộp hồ sơ cho Người sử dụng lao động

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngay nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ cho cơ quan BHXH

c) Trách nhiệm giải quyết của cơ quan BHXH:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và chi trả cho NLĐ

IV THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI SINH CON:

- LĐ nữ sinh con được nghỉ trước và sau sinh 06 tháng, trường hợp sinh đôi từ con thứ 2 trở đi cứ mỗi con người mẹ được nghỉ 01 tháng

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ TS trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng

Ngoài ra còn các chế độ khám thai, sẩy thai, Nạo hút thai , Chế độ của bố các bạn có thể tìm hiểu thêm tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng

V- MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TS NĂM 2019:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề nhất trước khi nghỉ việc.Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn

- Trường hợp LĐ nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con mà tháng sinh con được tính vào thơi gian 12 tháng trước khi sinh thì mức bình quân tiền lương tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc bao gồm cả tháng sinh con.

NHƯ VẬY:

Khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi thì mức hưởng như sau :

1) Trợ cấp 01 lần cho mỗi con = 2 lần mức lương cơ sở

- Mức lương cơ sở: Từ ngày 01/01/2019- 30/6/2019 là: 1.390.000đ/tháng*2=2.780.000đ.Từ ngày 1/7/2019 trở đi 1.490.000đ*2=2.980.000đ

2) Mức hưởng 06 tháng= 100% mức lương bình quân đóng BHXH 6 tháng liền kề nhất trước khi nghỉ việc:

VD : Bạn Tham gia BHXH với mức lương 8.000.000/tháng-à Mức hưởng chế độ thai sản là: 8.000.000*6= 48.000.000

TỔNG CỘNG 2 KHOẢN BẠN ĐƯỢC HƯỞNG LÀ: 48.000.000+2.780.000=50.780.000Đ

Các bạn có thể tham khảo thêm mức viện phí sinh con ở một số viện phụ sản để có kế hoạch về tài chính trước khi sinh em bé.

Viện phí sinh con ở một số bệnh viện phụ sản

Chế độ thai sản 2018

Chế độ thai sản 2018 nêu rõ các quyền lợi mà người lao động được hưởng như: Chế độ khám thai, chế độ sẩy thai, nạo, hút thai... thời gian và mức độ hưởng tùy theo từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, chế độ thai sản 2018 còn có một số điều chỉnh về chế độ thai sản nam - Áp dụng cho lao động nam đóng Bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực - Một trong những quy định quan trọng của Luật này là chế độ thai sản. Mời các bạn tham khảo chế độ thai sản 2017 mới nhất dưới đây.

1. Đối tượng được hưởng

 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng.
 • Cán bộ, công chức, viên chức.
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Điều kiện hưởng

 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Trường hợp 2,3,4 phải đóng BHXH đủ từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Chế độ thai sản mới nhất năm 2016

3. Chế độ khám thai

 • Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày.
 • Trường hợp ở xa cở sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.
 • Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:
  • 7 ngày đối với người lao động đặt vòng tránh thai.
  • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

4. Chế độ sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Trong trường hợp sẩy thai,hay nạo hút thai hoặc thai chết lưu,thì các lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày Còn nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi thì bạn được nghỉ 40 ngày. còn nếu thai từ 13 tuần – 25 tuần tuổi thì nghỉ 50 ngày nếu thai của bạn từ 25 tuần tuổi trở lên.

5. Thời gian hưởng

Các mẹ được nghỉ tổng cộng 6 tháng trước và sau sinh. Trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Với những trường hợp đặc biệt thì cụ thể thế này:

- Đa thai: Nếu mẹ nào có con thứ 2 trở đi sẽ được tính thêm 1 tháng/ 1 bé vào thời gian nghỉ.

- Nghỉ thêm: Nếu mẹ có nhu cầu nghỉ thêm có thể xin nghỉ phép và không hưởng lương.

- Làm việc sớm: Nếu mẹ có đủ sức khỏe để quay lại làm việc trước thời gian nghỉ phép thì hiển nhiên vẫn nhận được trợ cấp thai sản theo quy định, ĐỒNG THỜI được nhận thêm tiền lương cho những ngày làm việc mà mình đáng được trả lương.

- Là giáo viên nghỉ thai sản dịp hè: Theo đúng quy định nhà nước, nếu giáo viê nghỉ đúng vào tháng hè thì được nghỉ bù thêm 2 tháng. Hiểu nôm na, người ta nghỉ thai sản 6 tháng thì mẹ làm giáo viên rơi vào trường hợp này sẽ được nghỉ 8 tháng, nhưng bảo hiểm sẽ không chi trả 2 tháng hè này đâu mẹ nhé!

6. Mức hưởng

Mẹ sinh con xong được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương hàng tháng của 6 tháng liên tiếp trước đó khi sinh. Ngoài ra, còn có cả trợ cấp một lần khi sinh con và nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi tương đương là với 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi bé.

Theo em tìm hiểu thì từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (tức là trợ cấp thai sản) đã tăng hơn 7,4%. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014). Điều đó có nghĩa là nếu có thay đổi về mức lương cơ sở trong giữa năm 2018 thì tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục điều chỉnh tăng theo để phù hợp với thay đổi mới nha các mẹ.

7. Hậu sinh

30 ngày kể từ ngày làm việc đầu tiên sau chế độ nghỉ thai sản tháng, mẹ có quyền:

- Nhận 30% lương tối thiểu/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà nếu xin nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe;

- Nhận 40% lương tối thiểu/ngày nếu nghỉ tại cơ sở làm việc.

Trong năm làm việc sẽ được nghỉ thêm với quy định như sau:

+ Trường hợp bình thường: Nghỉ 5 ngày/ năm;

+ Trường hợp sinh mổ: Nghỉ tối đa 7 ngày/ năm;

+ Trường hợp mang đa thai: Nghỉ tối đa 10 ngày/ năm.

8. Dưỡng sức

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH về hồ sơ quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH ban hành năm 2016.

9.  Chế độ thai sản nếu con mất hoặc mẹ mất sau sinh

Nếu không may con mất hoặc mẹ mất sau sinh thì luật bảo hiểm xã hội cũng có những quy định riêng về thời gian nghỉ và mức trợ cấp thai sản. Cụ thể:

- Con mất:

Sinh con xong mà không may con mất thì theo quy định được nghỉ 4 tháng tính từ ngày sinh con. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (còn áp dụng đến năm 2018), mẹ vẫn sẽ nhận được mức trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở.

Ngoài ra, sau khi sinh con mà sức khỏe của người mẹ còn yếu thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (còn áp dụng đến năm 2018). Cụ thể, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

- Mẹ mất:

Theo quy định của pháp luật, trường hợp cả bố và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ mất sau khi sinh con thì bổ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ.. Mức hưởng chế độ thai sản sẽ tính bằng mức bình quân 06 tháng liền kề mức tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người bố. Trường hợp bố mới tham gia BHXH mà chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng sẽ tính trên mức bình quân tiền lương đóng BHXH những tháng đã đóng BHXH của bố.

Nếu mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bố hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 6 tháng tuổi và nếu bố, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương đó cũng còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

10. Chế độ thai sản nam

– Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội: Lúc này nếu vợ sinh con, cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con. Ngoài ra, chồng đóng BHXH khi vợ sinh con thì cũng được nghỉ việc từ 5 đến 14 ngày cho phép theo chế độ thai sản. Cụ thể số ngày nghỉ như sau:

+ Nghỉ 5 ngày làm việc nếu mẹ sinh thường;

+ Nghỉ 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, và con sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi. Từ sinh 3 trở đi thì mỗi đứa con cộng thêm 3 ngày làm việc;

+ Nghỉ 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

11. Thai sản cho người mang thai hộ

Từ 1-1-2016 khi có Luật BHXH mới thì chính sách cho người mang thai hộ mới bắt đầu được áp dụng. Cụ thể:

Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản về khám thai, sẩy thai hay nạo hút và thai chết lưu… tính từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ thì cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng thời gian đó phải không được vượt quá 6 tháng.

Nếu từ ngày sinh con đến thời điểm giao con mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đầy đủ 60 ngày, trong đó đã bao gồm luôn cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi như những bà mẹ khác nhé!

Inforgraphic về chế độ thai sản mới nhất năm 2017 bao gồm cả nam lẫn nữ

Chế độ thai sản mới nhất năm 2017 bao gồm các thông tin chi tiết về chế độ thai sản dành cho nam giới và nữ một cách dễ hiểu và cụ thể nhất. Mời các bạn tham khảo. 

Chế độ thai sản mới nhất năm 2016 bao gồm cả nam lẫn nữ
Chế độ thai sản mới nhất năm 2016 dành cho nam và nữ
Chế độ thai sản mới nhất năm 2016 dành cho nam và nữ

Đánh giá bài viết
3 11.450
Thủ tục hành chính Xem thêm