Chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

1 130

Quy định về mức hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

Chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi được quy định tại Luật người cao tuổi 2009 và Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Vậy điều kiện hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi và thủ tục như thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

Tóm tắt câu hỏi:

Bà tôi đủ 80 tuổi từ 01/01/2013, thuộc diện hộ nghèo, không hưởng chế độ trợ cấp, lương hưu, hiện sống với con trai út. Do cán bộ chính sách xã tắc trách nên từ đó đến nay bà tôi không được hưởng chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi theo quy định. Vậy bà tôi có được hưởng truy lĩnh trợ cấp hay không? Nếu được hưởng thì hưởng các mức bao nhiêu? Và được hưởng từ thời gian nào?

Chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật người cao tuổi 2009

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP

- Nghị định 06/2011/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điều 17 Luật người cao tuổi năm 2009 quy định như sau:

"Điều 17. Đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội

1. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

2. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng."

Như vậy, từ ngày 01/01/2013 bà bạn đủ 80 tuổi và thuộc trường hợp nêu trên do đó sẽ được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Hồ sơ hưởng chế độ gồm:

- Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).

- Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bà bạn cư trú.

Tuy nhiên, bạn không nói rõ gia đình bạn đã làm hồ sơ hưởng chế độ cho bà hay chưa? Nếu đã làm hồ sơ hưởng chế độ mà chưa được giải quyết thì gia đình làm đơn kiến nghị gửi uỷ ban nhân dân cấp xã để yêu cầu giải quyết. Nếu chưa làm hồ sơ thì gia đình nhanh chóng làm hồ sơ để giải quyết chế độ cho bà.

Đối với trường hợp của bà bạn thì thời gian hưởng trợ cấp xã hội kể từ thời điểm bà bạn đủ 80 tuổi. Do đó, bà bạn sẽ được truy lĩnh trợ cấp kể từ 01/01/2013.

Đánh giá bài viết
1 130
Hành chính Xem thêm