Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào

Thời kỳ 1925 – 1929 là thời kỳ chuyển biến của phong trào cách mạng Việt Nam. Những năm đó cũng xuất hiện nhiều tổ chức và khuynh hướng chính trị khác nhau. Và đặc biệt nhất là sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số thông tin bổ ích về các mốc lịch sử đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam như chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào, ai là bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam... 

1. Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào

Tháng 3 năm 1929, những hội viên tích cực trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kỳ (trong đó có các đồng chí tiêu biểu như: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Kim Tôn…) nhận thấy sự bức thiết cần phải thành lập một tổ chức cộng sản trong khi tổng bộ ở nước ngoài còn chưa đặt ra vấn đề đó nên đã quyết định thành lập Chi bộ Cộng sản.

Nằm trên phố Hàm Long (Hà Nội), ngôi nhà số 5D chính là địa chỉ lịch sử, nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam tại Hà Nội tháng 3/1929 là một thắng lợi quan trọng của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với tư tưởng phi vô sản và các xu hướng khác, mở ra quá trình chuẩn bị trực tiếp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày (03/2/1930). Từ đó, dẫn dắt cuộc cách mạng nước ta đến những thắng lợi vĩ đại trên con đường giảnh độc lập tự do.

Đồng chí Ngô Gia Tự cùng nhóm cộng sản Bắc kỳ đã ra báo “Búa Liềm” (tháng 3/1929) và sau đó tờ báo “Đỏ” (tháng 10/1929) phản ánh tình hình trong nước và phong trào cách mạng, đề nghị sớm có Đảng lãnh đạo.

Với sự hoạt động tích cực của Chi bộ Cộng sản đầu tiên, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân tại Hà Nội ngày càng sôi nổi, đạt nhiều kết quả, thúc đẩy điều kiện chín muồi dẫn tới việc thành lập một chính Đảng lãnh đạo cách mạng toàn quốc.

Ngày 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau 15 năm đấu tranh kiên trì và oanh liệt, tháng 8/1945, cuộc cách mạng vô sản đã thành công và một nhà nước mới, nhà nước dân chủ nhân dân đã ra đời. Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, chấm dứt những ngày tháng nô lệ lầm than.

2. Chi bộ Đảng đầu tiên gồm những ai

Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. Chi bộ bầu ra đồng chí Nguyễn Văn Cung (bí danh Quốc Anh) làm bí thư. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc vì có công tác đột xuất nên vắng mặt nhưng vẫn được công nhận là thành viên chính thức.

Chi bộ thảo luận và thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công triệt để của cách mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng vai trò của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không còn đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ bí mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ chức và các chi bộ khác ở các tỉnh.

- Vận động các đại biểu địa phương bầu người trong tổ chức cộng sản đầu tiên làm đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hóa để phát triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

3. Bí thư chi bộ đảng đầu tiên ở Việt Nam

Tháng 3-1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người do Trần Văn Cung làm Bí thư.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 140
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm