Chỉ thị 15/CT-TTg 2019

1 149

Chỉ thị số 15/CT-TTg năm 2019

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 15/CT-TTg

Hoàn thành kiểm kê đất đai trên cả nước trước 16/6/2020

Ngày 17/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước 16/01/2020; Cấp huyện trước ngày 01/3/2020; Cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020; Cả nước và vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Nội dung kiểm kê bao gồm: Diện tích các loại đất, diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất; Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng, đất do các ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng…

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng quy định việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong 05 năm qua của từng địa phương và trên cả nước.

Chỉ thị này dẫn chiếu đến Luật Đa dạng sinh học 2008; Luật Đất đai 2013; Quyết định 43/2016/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 149
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm