Chỉ thị 21/CT-TTg 2019

1 26

Chỉ thị số 21/CT-TTg 2019

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng

Tạo điều kiện để Hội Luật gia VN tư vấn PL miễn phí cho người nghèo

Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/08/2019.

Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Trước hết, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp cần chỉ đạo việc mời đại diện Hội Luật gia Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách…

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phải đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vị trí, vai trò của các cấp Hội Luật gia trong việc tham gia vào các hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 26
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm