Chỉ thị 26/CT-TTg 2018

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2018

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung tóm tắt Chỉ thị 26/CT-TTg 2018

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục cải cách TTHC thuế và hải quan

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị từng bộ, ngành sẽ triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Bộ Tài chính: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh…

- Bộ Công Thương: Phối hợp với các bộ, ngành đánh giá tác động của việc xóa bỏ thuế quan theo lộ trình cam kết trong ASEAN đối với các mặt hàng nhạy cảm như ô tô, đường, xăng dầu…

- Bộ Ngoại giao: Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương, chú trọng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tiến hành tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài và đánh giá tác động của việc thu hút đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế trong thời gian gần đây.

Đánh giá bài viết
1 121
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm