Chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 11/2016

1 323

Chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 11/2016

Những Chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 11/2016 như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; Chi trả chi phí cho người mang thai hộ; Đánh giá định kì học tập học sinh tiểu học; Hỗ trợ chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh nghèo; Quyền sử dụng vốn trong Quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo những điểm nổi bật đầu tháng 11 này.

Những điểm mới trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất đối với xe máy

VnDoc.com xin giới thiệu một số chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 - 10/11/2016:

1. Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Đây là nội dung được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT (có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016).

Theo đó, khi tín hiệu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn "Vạch dừng xe", nếu không có vạch sơn "Vạch dừng xe" thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi.

Đối với trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn "Vạch dừng xe", nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.

Ngoài ra, ở nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu vừa có biển báo hiệu và vạch sơn thì lái xe phải tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì lái xe phải tuân theo biển báo hiệu và vạch sơn theo thứ tự hiệu lực đã quy định.

Thông tư 06/2016/TT-BGTVT thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGTVTThông tư 27/2015/TT-BGTVT

2. Chi trả chi phí cho người mang thai hộ

Từ ngày 01/11/2016, Thông tư 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bên nhờ mang thai hộ bắt buộc phải chi trả cho bên mang thai hộ:

 • Chi phí đi lại tới cơ sở khám, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế;
 • Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản;
 • Chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh;
 • Chi phí dinh dưỡng, các vật dụng chăm sóc vệ sinh cá nhân trước, trong và sau theo thỏa thuận giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

Đối với những chi phí cho các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ của cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Đánh giá định kì học tập học sinh tiểu học theo 3 mức

Đánh giá định kì học tập học sinh tiểu học theo 3 mức

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 06/11/2016. Theo đó:

- Việc đánh giá định kì học sinh tiểu học vào giữa và cuối học kì được thực hiện như sau:

 • Đánh giá về học tập: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành (thay vì hai mức Hoàn thành và Chưa hoàn thành như quy định hiện hành)
 • Đánh giá về năng lực, phẩm chất: Tốt, Đạt, Cần cố gắng.

- Hồ sơ đánh giá học sinh được thu gọn chỉ còn Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

- Các đối tượng học sinh được khen thưởng cuối học kì gồm:

 • Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện
 • Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc.

4. Hỗ trợ chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh nghèo

Hỗ trợ chế biến gỗ rừng trồng đặc thù

Đây là một trong những điểm mới của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về việc ban hành một số chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Theo đó, Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; tre công nghiệp tại các tỉnh Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ đầu tư:

 • 20 tỷ đồng/nhà máy sản xuất gỗ MDFquy mô trên 30.000 m3 MDF/năm trở lên;
 • 10 tỷ đồng/nhà máy đối với các nhà máy chế biến ván dăm, tre ép công nghiệp có quy mô trên 20.000 m3 trở lên;
 • 10 tỷ đồng/nhà máy đối với nhà máy ván dán quy mô trên 100.000 m3 để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng và xử lý chất thải.

- Hỗ trợ sau đầu tư: tính theo khoảng cách vận chuyển sản phẩm với mức 1.500 đồng/tấn/km.

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/11/2016.

5. Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu với DNNN cổ phần hóa

Từ ngày 01/11/2016, Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN) sẽ có hiệu lực. Theo đó:

 • DNNN khi thực hiện cổ phần hóa (CPH) phải gắn việc đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán đồng thời với việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần.
 • Doanh nghiệp CPH phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần trong 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.
 • Kết quả bán cổ phần phải kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.
 • Ban Chỉ đạo CPH ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp CPH ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

6. Quyền sử dụng vốn trong Quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Theo Thông tư 134/2016/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, Công ty được chủ động sử dụng vốn của để phục vụ các hoạt động kinh doanh như:

 • Mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 • Sửa chữa, nâng cấp tài sản;
 • Đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty.

Thông tư 134/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 trở đi.

7. Hình thức rút vốn vay ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư 111/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/11/2016) quy định hình thức rút vốn vay ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài như sau:

Phương thức hỗ trợ ngân sách: Vốn ODA, vốn vay ưu đãi được giải ngân về Ngân sách Nhà nước đối với chương trình hỗ trợ ngân sách trực tiếp/ tài trợ dựa trên kết quả;

Tài trợ theo chương trình, dự án:

 • Thanh toán trực tiếp và thanh toán chuyển tiền;
 • Thanh toán theo thư cam kết: Theo đề nghị của bên vay, nhà tài trợ phát hành thư cam kết trả lại tiền cho Ngân hàng thương mại khoản thanh toán đã thực hiện cho nhà thầu, nhà cung cấp theo phương thức thanh toán Thư tín dụng L/C.
 • Hoàn vốn/ hồi tố: Nhà tài trợ thanh toán tiền từ khoản vốn vay vào tài khoản do bên vay chỉ định để hoàn lại các khoản chi hợp lý cho chủ dự án.
 • Tài khoản tạm ứng: Nhà tài trợ tạm ứng trước một khoản tiền, mở tài khoản riêng cho dự án tại Ngân hàng để bên vay chủ động thanh toán khoản chi tiêu thường xuyên và hợp lệ của dự án.

8. Điều kiện vay vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ thì phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ 01/11/2016. Cụ thể:

 • Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm dân sự theo quy định;
 • Có đủ năng lực chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất thực hiện dự án;
 • Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo Điều 7 Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan;
 • Vào thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án.
Đánh giá bài viết
1 323
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm