Chính sách tinh giản biên chế năm 2019

19 76.258

Quy định về tinh giản biên chế năm 2019

Quy định về tinh giản biên chế năm 2019 như thế nào? Các trường hợp bị xét tinh giản biên chế? VnDoc.com xin trả lời các câu hỏi thắc mắc trên qua bài viết dưới đây thông qua bài viết Chính sách tinh giản biên chế năm 2019. Mời các bạn tham khảo.

Các điểm mới về chính sách tinh giản biên chế 2019

Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.400 người

Đây là thông tin được thể hiện tại Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2019 được Thủ tướng phê duyệt chỉ là 259.958 người.

So với năm 2018, con số trên đã giảm khoảng 5.500 người. Như vậy, các cơ quan, đơn vị sẽ phải thực hiện sắp xếp lại, tinh giản biên chế để đảm bảo tổng số lượng biên chế như trên.

Những đối tượng bị tinh giản biên chế 2019

Căn cứ Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108, cán bộ, công chức, viên chức có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm tới là:

+ Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự;

+ Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhưng không bố trí được vị trí việc làm khác để thay thế;

+ Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác…

+ Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp…

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý…

Một số chế độ cho người tinh giản biên chế

Đối với người về hưu trước tuổi:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, kể từ năm thứ 21 trở đi...

Đối với người chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Đối với người thôi việc ngay:

Người thuộc diện tinh giản biên chế nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay sẽ được hưởng các khoản trợ cấp:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người thôi việc đi học nghề

Người thuộc diện tinh giản biên chế, tuổi đời dưới 45 tuổi, có nguyện vọng đi học nghề để tìm việc làm mới được hưởng các chế độ:

- Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng BHXH trong thời gian đi học. Thời gian hưởng tối đa 06 tháng;

- Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

- Trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng sau khi kết thúc học nghề;

- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác đóng BHXH;

- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục.

Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019 của một số ngành

Kế hoạch tinh giản biên chế ngành giáo dục:

Tại Công văn 3043/BGDĐT-NGCNQLGD ban hành tháng 7/2018, ngành giáo dục thể hiện quyết tâm tinh giản biên chế theo hướng:

- Tinh giản biên chế ngành giáo dục phải gắn với bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách…

- Không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để tinh giản biên chế mà cần làm tốt đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế;

- Có giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao. Ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới

Kế hoạch tinh giản biên chế ngành kiểm sát:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây cũng đã ra Kế hoạch 111/KH-VKSTC thực hiện tinh giản biên chế trong ngành kiểm sát từ năm 2018 - 2021. Theo đó:

- Từ nay đến 2021, ngành kiểm sát tinh giản biên chế với 1.586 người.

- Từ năm 2019 đến năm 2021, ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế (trừ các khóa do Đại học Kiểm sát tuyển sinh và một số trường hợp đặc biệt do lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định).

Chính sách tinh giản biên chế 2018

Dự kiến năm 2018, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực.

Theo đó, sửa đổi một số chính sách tinh giản biên chế như sau:

1. Được sử dụng tối đa 50% số biên chế đã tinh giản để tuyển mới công chức, viên chức và lao động hợp đồng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật để tuyển dụng mới công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định pháp luật.

2. Bổ sung các trường hợp tinh giản biên chế

- Cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm cần đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn hoặc phải chuyển sang vị trí việc làm khác nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị, trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

- Cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế năng lực hoàn thành công việc được giao có thể bố trí việc làm khác, nhưng cá nhân không có nhu cầu, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

- Cán bộ, công chức, viên chức có phân loại đánh giá xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế và cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng đánh giá khó có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ do năng lực hạn chế, đồng thời cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy thôi giữ chức vụ lãnh đạo, có thời gian công tác còn dưới 03 năm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đồng ý.

(Các trường hợp trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật)

- Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường quy định tại Điểm đ, e, g Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoặc do việc giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chính sách tinh giản biên chế năm 2018

3. Bổ sung hướng dẫn tính trợ cấp khi tinh giản biên chế

Thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng. Nếu trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

Xem chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Đánh giá bài viết
19 76.258
Cơ cấu tổ chức Xem thêm