Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Quả tim khỉ

1 597

Chính tả: Nghe - viết: Quả tim khỉ

Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Quả tim khỉ là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng việt 2 tập 2 trang 53 cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dang bài tập điền vào chỗ trống, điền từ thích hợp. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 53): Điền vào chỗ trống:

a."s" hoặc "x"             b. "ut" hoặc "uc"

- …ay …ưa              - ch… mừng

- …ay lúa                - chăm ch…

- …ông lên               - l… lội

- dòng …ông              - l… lọi

Trả lời

a."s" hoặc "x"             b. "ut" hoặc "uc"

- say sưa                 - chúc mừng

- xay lúa                  - chăm chút

- xông lên                  - lụt lội

- dòng sông                 - lục lọi

Câu 2. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 53)

a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s

b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau:

- Co lại

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát

- Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu.

Trả lời

a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s

- sói, sẻ, sứa, sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, (con) sam, sò, sao biển sên, thạch sùng...

b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau:

- Co lại: rút (ngắn thời gian)...

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát: xúc (cát)...

- Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu (trâu bò) húc (nhau)...

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Gấu trắng là chúa tò mò

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 597
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm