Chính tả lớp 4: Nghe - viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

6 1.707

Chính tả: Nghe - viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Chính tả lớp 4: Nghe - viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 4 trang 117 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố kiến thức các bài tập rèn viết chính tả. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 (trang 116 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài " Người chiến sĩ giàu nghị lực"

Trả lời:

Luyện viết một hai lần. Chú ý sửa chữa những lỗi thường sai phạm do cách phát âm địa phương

Câu 2. (trang 117 sgk Tiếng Việt 4) Điền vào chỗ trống:

a) tr hay ch?

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở ...ung Quốc có một cụ già ...ín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai ...ái núi Thái Hàng và Vương Ốc...ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người ...ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói : "Ngày nào tôi cũng đào. Tôi ...ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì ...áu tôi đào. ...áu tôi chết, còn có ...ắt cùa tôi đào. Họ hàng nhà tôi ...uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi ....ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng."

...ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai ...ái núi ra xa để cụ có lối đi lại.

Theo NGỤ NGÔN TRUNG QUỐC

b) Tiếng có vần ươn hay ương?

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí...lên, không bao giờ buồn nản, chán... trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương ... Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai .... công ty vận tải.... thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh... có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu "bậc anh hùng kinh tế" mà người đương thời khen tặng. 

Trả lời:

a. Trung Quốc - chín mươi tuổi - hai khối núi - chắn ngang - chê cười - chết - cháu- truyền nhau - chẳng thế - Trời - trái núi.

b. vươn lên - chán chường - thương trường - khai trương - đường thủy - thịnh vượng.

>> Bài tiếp theo: Luyện từ và câu lớp 4: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực 

Đánh giá bài viết
6 1.707
Chính tả lớp 4 Xem thêm