Chính tả lớp 5

Chính tả lớp 5

Chính tả lớp 5, cùng Tập đọc lớp 5, Kể chuyện lớp 5, Luyện từ và câu lớp 5 bám sát chương trình học Tiếng Việt lớp 5 kèm các bài đọc truyền cảm, các câu hỏi ôn tập có đáp án giúp các em học tốt tiếng Việt lớp 5, Soạn bài lớp 5 dễ hiểu và đơn giản nhất, bên cạnh các môn học khác như Toán 5, Tiếng Anh lớp 5.

Mục lục Chính tả lớp 5

Tiếng Việt 5 Tập 1

Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 3: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 4: Việt Nam - Tổ Quốc em

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

Tuần 11: Giữ lấy màu xanh

Tuần 12: Giữ lấy màu xanh

Tuần 13: Giữ lấy màu xanh

Tuần 14: Giữ lấy màu xanh

Tuần 15: Giữ lấy màu xanh

Tuần 16: Giữ lấy màu xanh

Tuần 17: Giữ lấy màu xanh

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Tuần 19: Người công dân

Tuần 20: Người công dân

Tuần 21: Người công dân

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 25: Nhớ nguồn

Tuần 26: Nhớ nguồn

Tuần 27: Nhớ nguồn

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Tuần 29: Nam và nữ

Tuần 30: Nam và nữ

Tuần 31: Nam và nữ

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

Tuần 35: Ôn tập học kì 2

Lý Thuyết Tiếng Việt 5 - Chính tả 

Chủ điểm 1: Việt Nam - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Chủ điểm 4: Ôn tập giữa học kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy màu xanh

Chủ điểm 6: Vì hạnh phúc của con người

Chủ điểm 7: Ôn tập cuối học kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

Chủ điểm 9: Vì cuộc sống thanh bình

Chính tả lớp 5