Chính thức có văn bản hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016

Chính thức có văn bản hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016

Tổng Cục Thuế đã ban hành hướng dẫn một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 với nội dung chủ yếu hướng dẫn là các đối tượng phải quyết toán thuế, ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ quyết toán thuế... Mời các bạn tải về sử dụng.

Cách tính thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Chính thức có văn bản hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016

Trong giữa tháng 02/2017, Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế tỉnh An Giang đã có Công văn hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016. Cụ thể như sau:

- Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Ngày 21/02/2017, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 6046/CT-TNCN để đính chính sai sót trong việc soạn thảo Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017.

- Công văn số 242/CT-TNCN ngày 15/02/2017 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

Những văn bản này hướng dẫn một cách cụ thể trong việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016, như là: Đối tượng phải quyết toán thuế, ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ quyết toán thuế...

Đối với những địa phương mà Cục thuế cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chưa có văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 thì có thể tham khảo những văn bản nêu trên để phục vụ thuận lợi cho việc quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016 tải tại đây.

Đánh giá bài viết
1 60
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm