ChuChu TV song: Baa Baa Black Sheep

Bé học tiếng Anh qua bài hát: Baa Baa Black Sheep

VnDoc.com xin giới thiệu một trong những bài hát phổ biến được nhiều bạn nhỏ yêu thích ChuChu TV song: Baa Baa Black Sheep do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, sẽ rất hữu ích cho các bậc phụ huynh muốn truyền niềm đam mê tiếng Anh và trau dồi tình yêu thương đến các con.

Mời các em vào tham khảo lời bài hát: Baa Baa Black Sheep

Sharing makes our life happy Baa Baa
The more we share the more we have Baa..Baa.
Sharing Makes Our Life Joyful Baa Baa...
Sharing is a way of caring Baa Baa...

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
One for the little boy
Who lives down the lane.

Baa, baa, white sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little Girl
Who lives down the lane.

Baa, baa, brown sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the Old Man
Who lives down the lane.

Giving, Caring, Sharing, Helping shows your way of loving...
Loving, Caring, Sharing, Helping are our ways of living...

Baa, baa, All sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Many bags full.
Some for My master,
Some for My Future,
the rest for sharing
with the people on the lanes.

Đánh giá bài viết
8 416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lời bài hát Xem thêm