ChuChu TV song: Numbers Song

Bé học tiếng Anh qua bài hát: Numbers Song

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bậc phụ huynh cũng như các em ChuChu TV song: Numbers Song dạy các em tập đếm từ 1 đến 20 với lời ca nhịp nhàng và vần điệu rất dễ dàng cho các em học tập. Vừa chơi vừa học, vừa học đếm và vừa học tiếng Anh rất bổ ích. 

Mời các em vào tham khảo lời bài hát: Numbers Song

Let us learn the numbers
We are gonna have fun
Let us learn the numbers
We are gonna have fun

1, 2, 3, 4, 5
It’s the numbers up to five
1, 2, 3, 4, 5
See the numbers come alive
1, 2, 3, 4, 5
Count the numbers as they fly
1, 2, 3, 4, 5
See the numbers reach the sky
Reach the sky, Reach the sky, Reach the sky
Sky, Sky, Sky

6, 7, 8, 9, 10
It’s the numbers 6 to 10
6, 7, 8, 9, 10
Say the numbers now and then
6, 7, 8, 9, 10
Write it every now and then
6, 7, 8, 9, 10
Learning numbers makes it fun
Makes it fun, Makes it fun, Makes it fun
Fun, Fun, Fun

11 and 12
Numbers on the bell
11 and 12
We can ring the bell
11 and 12
Doesn’t hurt to tell
11 and 12
Now you know it well

13, 14, 15
Numbers on a palanquin
13, 14, 15
Draw the numbers nice and clean
13, 14, 15
Nothing goes in between
13, 14, 15
We have learned till fifteen
Let’s have fun, Let’s have fun, Let’s have fun,
Fun, Fun, Fun

16, 17, 18
You can learn it if you are keen
16, 17, 18
See the numbers on the screen
16, 17, 18
Now you are a loving teen
16, 17, 18
The numbers are tall and lean
Tall and lean, Tall and lean, Tall and lean,
Lean, Lean, Lean

19 and 20
Numbers are trendy
19 and 20
Board is not empty
19 and 20
Numbers are plenty
19 and 20
We have learned till twenty
Twenty twenty twenty twenty twenty twenty

We have learned the numbers
We had a lot of fun
We have learned the numbers
We had a lot of fun

Lot’s of fun!

Đánh giá bài viết
1 930

Video đang được xem nhiều

Học tiếng Anh qua video bài hát Xem thêm